VIA ZUID

netwerker/verbinder

Gepubliceerd op: 15 maart 2023

Contract: 16 - 20
Vanaf: per 01-06-2023
Plaats: Limburg

Organisatie

VIA ZUID is in 2013 ontstaan als platform voor talentontwikkeling in de podiumkunsten in en vanuit Limburg. In de loop der jaren is een innovatieve werkwijze ontwikkeld om beginnende, talentvolle professionele makers in de podiumkunsten te ondersteunen op weg naar een zelfstandige beroepspraktijk.
VIA ZUID ondersteunt jaarlijks ongeveer 20 beloftevolle makers én ontwikkelt samen met een aantal partners eigen events om makers en hun projecten een podium en publiek te bieden.

VIA ZUID wordt ondersteund door de provincie Limburg en de steden Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in Limburg, maar houdt niet op bij de grenzen. Samenwerkingen en collaboraties vinden plaats tot ver buiten de provincie en landelijke grenzen.

De stichting werkt met het Raad van Toezicht model en wordt geleid door een algemeen directeur. Het team bestaat verder uit een artistiek ontwikkelaar en een communicatiemedewerker. VIA ZUID heeft geen vaste kantoorplek en werkt nomadisch in Limburg. Het team komt eens per week een dag(deel) samen.

Vacature

Als netwerker/verbinder leg je de contact tussen de VIA ZUID makers en partners/producenten, onderhoudt je de contacten met de stakeholders en subsidiënten en vervul je een actieve rol in het aanscherpen van de visie op talentontwikkeling.

Wij zoeken

We zoeken iemand die:
• Sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden en verbindingskracht heeft
• Op de hoogte is van actuele ontwikkelingen binnen het podiumkunstlandschap
• Gevoel heeft voor nieuwe en uitdagende verbindingen met artistieke en maatschappelijke partners
• Een netwerk heeft in het (Limburgse) podiumkunstenveld of in staat is dat snel te ontwikkelen
• In staat is om de visie op talentontwikkeling verder aan te scherpen en uit te dragen
• Bedreven is in het goed onderhouden van contacten met makers, partners en subsidiënten
• In staat is het artistieke beleid te verwoorden in beleidsplannen en subsidieaanvragen
• Woonachtig is in Limburg, of zich er wil gaan vestigen


Taken

• De uitvoering van de talentontwikkelingsplannen die zijn opgenomen in de beleids- en jaarplannen;
• Het aantrekken van (co)producenten en het aangaan van samenwerkingsverbanden (in samenspraak met het team);
• De bewaking van de kwaliteit van de talentontwikkelingstrajecten;
• De lobby richting overheden en fondsen (in samenwerking met de algemeen directeur);
• Visievorming en aanscherping richting 2025 en volgende jaren (in samenspraak met het team);
• Het onderhouden van externe contacten met subsidiegevers en andere relevante organisaties (in samenspraak met het team);
• Het onderhouden van externe contacten met stakeholders binnen én buiten het culturele domein;
• Initieert en schrijft mee aan beleidsvisies en subsidieaanvragen in samenwerking met het team.
• leest aanvragen en concepten en selecteert (in samenspraak) de makers; voert ook selectiegesprekken

Wij bieden

• een uitdagende en afwisselende functie binnen een creatieve en dynamische organisatie, waarin volop ruimte is voor eigen initiatief
• een freelance-overeenkomst op basis van 16 - 20 uur per week tegen een marktconform uurtarief
• de intentie een meerjarige samenwerking aan te gaan.

Contactgegevens

Kandidaten kunnen zich doormiddel van toezending van een cv en motivatie melden bij de zakelijk directeur/bestuurder van de stichting: Ton Driessen (ton@viazuid.com) graag vóór maandag 3 april 2023. Raadpleeg voor informatie over VIA ZUID de website www.viazuid.com. Nadere informatie over de functie kan worden opgevraagd bij Ton Driessen; T: 06-11267977, E: ton@viazuid.com.
De gesprekken vinden plaats in de week van 11 april 2023.

Overige Vacatures