Musica Sacra

Projectleider

Gepubliceerd op: 30 juni 2022

Contract: ZZP op basis van +- 0,6 fte
Vanaf: Op korte termijn
Plaats: Maastricht

Organisatie

Musica Sacra is een jaarlijks terugkerend compact driedaags kunstenfestival, dat aan de hand van een jaarthema de focus legt op de beleving van het sacrale: dat wat ons overstijgt, overweldigt, verbindt en moreel de weg wijst. De kern van het festival is de muziekprogrammering, verrijkt met onder meer dans, theater, performance, film, lezingen, beeldende kunst en een jeugdeducatie- programma. Speciale opdrachten en op maat gemaakte programma’s – vaak met (wereld)premières – zijn een logisch gevolg van de thematische aanpak en ambities van de programmacommissie. EXODUS is het thema voor de 40e-editie van het festival, dat dit jaar plaatsvindt van 16 tot en met 18 september 2022.
Musica Sacra is een festival in coproductie met Theater aan het Vrijthof.

Vacature

Bestuur/Beleid
De projectleider:
– is adviseur van de directeur-bestuurder en bereidt samen met de directeur-bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor en neemt hieraan deel.
– is verantwoordelijk voor de totstandkoming van/schrijft het meerjarenbeleid, zowel inhoudelijk als financieel en bewaakt de uitvoering hiervan. Werkt daartoe samen met de directeur- bestuurder, de financieel adviseur en de leden van de programmacommissie.
– draagt zorg voor implementatie van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie, en de Fair Practice Code.
– legt over de uitvoering en/of wijziging van beleid verantwoording af aan (structurele) subsidiënten in monitoring- gesprekken en jaarverslagen.

Programmering
De projectleider:
– participeert en bereidt samen met de voorzitter de bijeenkomsten van de programmacommissie voor
– houdt per festivalthema een longlist bij, actualiseert en informeert de leden van de programmacommissie.
– draagt zorg voor het aangaan/prolongeren van (regionale) samenwerkingsverbanden.
– informeert de directeur-bestuurder over de voortgang van de totstandkoming van het programma.
– is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het finale festivalprogramma (inclusief randprogrammering): wie, wat, waar, wanneer en tegen welke prijs.
– initieert vanuit het finale festivalprogramma de contacten met de betreffende gezelschappen (inclusief eventuele bevestigingsbrief, onderhandeling over de voorwaarden, opstellen contract) en onderhoudt die contacten.
– stemt in overleg met de productieleider de benodigde locaties, reizen, hotels en catering/per diem af.
– is, samen met de productieleider, de technische productie- leider, de Uitbalie en de facilitaire dienst verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het festival.
– is voorstellingsbegeleider en troubleshooter tijdens het festival.

Financiën
– stelt, in overleg met de directeur –bestuurder en de financieel adviseur jaarlijks een begroting op ter goedkeuring in de Raad van Toezicht.
– is verantwoordelijk voor aanvullende fondsenwerving en volgt de verplichtingen op die daaruit voortvloeien (communicatie, inhoud, financiën, uitnodigingen, hospitality, verantwoording).
– is bevoegd om binnen de vastgestelde budgetten van de jaarbegroting financiële afspraken te maken.
– is verantwoordelijk voor behandeling/afhandeling van facturen in overleg met de financieel adviseur.

Marketing
– informeert de marketeer over de voortgang van de totstandkoming van het festivalprogramma.
– draagt mede zorg voor de totstandkoming van het festivalbeeld.
– is dialoogpartner van de marketeer, vormgever en redacteur. De vormgever levert vervolgens door aan marketing.
– controleert op zijn beurt deze teksten, redigeert en voert redactie.
– is verantwoordelijk voor de totstandkoming van/schrijft de festivalteksten inclusief beeldmateriaal voor brochure en website.
– redigeert en/of schrijft persberichten.
– bepaalt het uitnodigingsbeleid in overleg met de directeur-bestuurder, schrijft uitnodigingsbrieven, volgt de respons op, en draagt zorg voor placering van en communicatie naar genodigden.
– onderhoudt contacten met radiozenders in verband met concertregistratie en -uitzending.
– is namens Musica Sacra Maastricht lid van de Vereniging van Nederlandse Festivals.

Evaluatie
– draagt in samenwerking met de programmacommissie, marketing, productie, techniek, facilitair en financiën zorg voor de inhoudelijke, beleidsmatige en cijfermatige evaluatie en schrijft daartoe de bijbehorende teksten.
– is verantwoordelijk voor de totstandkoming van/schrijft het jaarverslag en stelt, samen met de financieel adviseur, de jaarrekening op ter vaststelling in de Raad van Toezicht.

Wij zoeken

Wij zoeken een projectleider die:
- een passie heeft voor kunst en cultuur
- een lateraal denker en doener
- kennis heeft van en ervaring met projectmanagement
- kennis heeft van en ervaring met culturele marketing
- kennis van en ervaring met fondsenwerving
- financieel is onderlegd
- beschikt over uitstekende redactionele kwaliteiten
- beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
- beschikt over overtuigingskracht en inlevingsvermogen

Woonachtig in (de buurt van) Maastricht is geen verplichting maar wel een pré.

Wij bieden

Het projectleiderschap betreft een freelance functie waarbij het zwaartepunt ligt in het voorjaar tot en met het festival zelf. Op jaarbasis komt dit overeen met een ± 0,6 FTE, ofwel gemiddeld tweeëneenhalve dag tot drie dagen in de week. Het honorarium wordt in onderling overleg bepaald en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Stichting Musica Sacra onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie en streeft naar een diverse samenstelling. We moedigen dan ook iedereen die op basis van kennis en ervaring geschikt denkt te zijn voor deze functie van harte aan te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Contactgegevens

Reageer dan voor 7 juli 2022, door je motivatiebrief en je curriculum vitae te sturen naar Stichting Musica Sacra, ter attentie van Brigitte I.J. van Eck, directeur-bestuurder, via brigitte.van.eck@musicasacramaastricht.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Fons Dejong, projectleider via fons.dejong@musicasacramaastricht.nl
of via 06 - 1501 8292.

Sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde vinden op 13, 14 of 15 juli 2022 plaats op een onderling te bepalen datum en locatie in Maastricht.

Overige Vacatures