Korzo

Leden Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 7 januari 2021

Contract: 4 tot 6 keer per jaar
Vanaf: Op korte termijn
Plaats: Den Haag

Organisatie

Korzo is een toonaangevend podium én creatief producent. We werken met makers en partners die zich begeven op het snijvlak van dans en beweging, grenzen opzoeken en eroverheen kijken. Zij vinden een plek in en rond onze avontuurlijke programmering, een afspiegeling van de actuele top op het gebied van dans, muziek en fysiek theater en circus. We herkennen talent, bieden ruimte voor experiment en onderzoek en stimuleren nieuwe ontwikkelingen. Ons motto “Here to move you”!

Korzo, met ongeveer 40 medewerkers, is opgenomen in de Basisinfrastructuur van het Rijk en het Kunstenplan van de gemeente Den Haag. Korzo hanteert de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Het besturings- en verantwoordingsmodel is vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. Korzo is een stichting met een Directeur/Bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT).

Door het binnenkort aflopen van de benoemingstermijn van een aantal RvT-leden, zoeken we nieuwe leden met verschillende kwaliteiten en expertises. Onder de leden van de nieuw-samengestelde RvT dienen twee specifieke rollen ingevuld te worden, te weten voorzitter en financieel expert. Voor beide profielen telt dat, naast het algemene profiel, aanvullende kennis en ervaring nodig is. Deze twee functies zijn niet verenigbaar en kunnen dus niet door één en dezelfde persoon worden vervuld. Daarnaast zijn binnen het geheel van de Raad van Toezicht nieuwe leden met een artistieke achtergrond en/of kennis van cultuureducatie zeer welkom.

De Raad van Toezicht:
• Is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van Korzo en ziet erop toe dat de directeur/bestuurder bestuurt conform de doelstelling en het beleidsplan van de stichting en daarbij een uitstekende prestatie levert;
• Heeft een toezichthoudende functie, adviseert en stimuleert op een actieve wijze;
• Controleert de directeur/bestuurder op het naleven van de statuten, de missie en op het realiseren van de doelstelling van de stichting. De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en geeft advies op strategisch niveau;
• Toont een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie en haar stakeholders. Zij verzamelt op actieve wijze informatie en is transparant naar binnen en buiten toe.
• Levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van Korzo;
• Komt jaarlijks circa vier tot zes keer voor een vergadering bijeen en bestaat uit maximaal zeven leden.

Vacature

Voor het profiel van de RvT als geheel kijken we naar een goede verhouding m/v/x, leeftijd, achtergrond, deskundigheid en ervaring. Een aantal leden is afkomstig uit Den Haag. Je herkent jezelf in het volgende profiel:
• Affiniteit met de missie, visie en het inhoudelijk doel van Korzo.
• In staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en de directie/het bestuur met advies bij te staan.
• Specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel.
• Sparringpartner kunnen zijn voor directie/bestuurders.
• Kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT.
• Relevante bestuurlijke/toezichthoudende ervaring.
• Kennis van de (internationale) kunst- en cultuursector en bekend met het werkveld van de stichting en de regio Den Haag.
• Een brede maatschappelijke belangstelling en specifieke kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, politiek, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en/of marketing gebied.
• Teamspeler, stevig, betrokken, communicatief, inspirerend, representatief.

Wij zoeken

Een voorzitter van de Raad van Toezicht:
• heeft ervaring met het toezien op en/of aansturen van een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling;
• heeft ervaring in het voorzitten van complexe vergaderingen en het leiden van discussies;
• is in staat mensen te motiveren en de teamgeest binnen de RvT - en de organisatie - te bevorderen;
• heeft een relevant netwerk;
• voert - samen met een ander RvT lid - jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur/bestuur;
• kan de RvT zowel intern als extern vertegenwoordigen;
• let op het eigen functioneren van de RvT en plant de zelfevaluatie daarvoor in.

Een financieel expert van de Raad van Toezicht:
• heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties (ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre);
• heeft kennis en inzicht in financiële processen en weet daarbij de overige toezichthouders te adviseren over de jaarbegroting/jaarrekening en opgestelde prognoses;
• weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren;
• stelt namens de RvT de accountant(s) aan en is betrokken bij het overleg met de accountant(s);
• (is betrokken bij het) presenteren van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan de overige leden van de Raad van Toezicht.

Wij bieden

Het gaat om een onbezoldigde functie. Wel wordt er jaarlijks aan de RvT-leden een bescheiden onkostenvergoeding uitgekeerd.

Contactgegevens

Geïnteresseerd toe te treden tot onze nieuwe Raad van Toezicht? Stuur dan een e-mail aan Carla de Boer (huidige voorzitter): carladeboer11@gmail.com.

Ook de andere leden van de RvT en algemeen directeur Gemma Jelier zijn benaderbaar voor vragen/opmerkingen, via info@korzo.nl.

Overige Vacatures