Holland Festival

Hoofd Productie a.i.

Gepubliceerd op: 22 juli 2021

Contract: 3-4 dagen per week
Vanaf: 30 augustus t/m 31 december
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Artistieke vernieuwing, innovatie en experiment zijn al sinds de oprichting in 1947 de kernwaarden van het Holland Festival. Elk jaar in juni toont het festival grensverleggende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross overs met beeldende kunst, digitale kunst fotografie en film. Dankzij de reputatie die het Holland Festival in ruim 70 jaar heeft opgebouwd, is het in staat voorstellingen te tonen en soms ook te helpen realiseren die hier anders nooit te zien zouden zijn. Deze leiden dikwijls tot unieke, overweldigende en heugelijke ervaringen en nabeschouwingen. Recente voorbeelden hiervan zijn het door Pierre Audi geregisseerde aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen), The Head & The Load van William Kentridge (2019), Rito de Primavera van José Vidal & Compañia (2017) en Le encantadas… van Olga Neuwirth (2016). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator zijn van buitengewone voorstellingen.

Vacature

Het hoofd productie a.i. geeft leiding aan de productieafdeling, is verantwoordelijk voor de aansturing van de vaste en tijdelijke producenten en technisch coordinator, en draagt zorg voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en het functioneren van het team. Het betreft met name een coördinerende functie, zonder veel eigen productionele werkzaamheden. De productieafdeling van het Holland Festival (per 31 augustus vijf personen inclusief hoofd productie a.i.) draagt zorg voor de uitvoering van alle activiteiten van het festival. Het gaat daarbij om zowel het hoofd- en contextprogramma als de perspresentatie, festivalopening, diverse ontvangsten gedurende het kalenderjaar en tijdens het festival, en de citydressing.

• Hij/zij maakt onderdeel uit van de staf (directie + afdelingshoofden) en vertaalt beleidsuitgangspunten en programma naar het werken binnen de eigen afdeling.
• Hij/zij is aanwezig bij het tweewekelijks programmeringsoverleg en maakt de vertaalslag van de artistieke plannen naar haalbaarheid en de uiteindelijke realisatie door de productieafdeling.
• Hij/zij is betrokken bij het opstellen van de festivalplanning en de totale productiebegroting.
• Hij/zij stelt samen met de producenten de deelbegrotingen op en is verantwoordelijk voor de productie- / taakverdeling, e.e.a. in goed overleg met de vaste producenten.
• Hij/zij bewaakt de overall voortgang van de diverse projecten. Aan individuele producenten (vaste en tijdelijke) wordt een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gegeven. Het is aan het hoofd om middels een helicopterview eventueel de processen bij te sturen.

Plaats binnen de organisatie:
Het productieteam draagt zorg voor alle productionele taken die tot een goede opzet en een goed verloop van een festival leiden. Dit alles in overleg met en onder eindverantwoordelijkheid van de directie. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met de afdelingen programmering, communicatie & marketing, development en bedrijfsvoering.

Wij zoeken

Opleiding en ervaring
● Ruime ervaring in het aansturen en ontwikkelen van een team
● Bewezen ervaring in het produceren van hoogwaardige en complexe, internationale podiumkunstenvoorstellingen
● Ervaring in het opstellen van begrotingen en bewaken van budgetten
● Ervaring in het bespreken en afsluiten van contracten (met Nederlandse en internationale partijen)

De volgende kenmerken en vaardigheden zijn essentieel:
● Projectmanagement en planmatig werken
● Communicatief vaardig (in woord en geschrift)
● Helikopterview in voorbereiding en tijdens uitvoering van het festival
● Uitstekende onderhandelingsvaardigheden (bij het sluiten van overeenkomsten en deals met externe partijen)
● Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands en het Engels, andere talen zijn een pré
● Motivator en teambuilder
● De ambitie het onmogelijke mogelijk te maken
● Ervaring in het werken met CRM platform Salesforce is een pré

Taken

Specifieke taken in de interim periode
• Coӧrdinatie jaarplanning en productiebegrotingen richting jubileumeditie 2022
• Coӧrdinerende werkzaamheden binnen de productieafdeling
• Voorbereiden en inbrengen van agendapunten productieafdeling in stafoverleg
• Voorbereiden van breed programmeringsoverleg (productie, programmering, directie)
• Contact, gesprekken en onderhandelen met de verschillende (vaste) locaties voor met name 2022
• Verantwoordelijk voor het maken van contractafspraken en de uitvoering/naleving ervan
• Aan de slag gaan met zaken voortkomend uit de evaluatie (intern en extern) van editie 2021
• Regelmatig overleg met directeur, programmamanagers, hoofd communicatie & marketing, hoofd development, hoofd bedrijfsvoering en technisch coordinator,
• Vormgeven van de afspraken met de nieuw aan te stellen associate artist(s)
• Meedenken met hoofd bedrijfsvoering over contractsjablonen voor de diverse programmaonderdelen (voorstelling, installatie, podcast, stream, tentoonstelling etc.)
• Verantwoordelijk voor en maken van (sponsor)afspraken met productie- en hotelpartners
• Tijdig aanvragen benodigde vergunningen voor (grote) buitenevenementen in 2022
• In overleg treden met diverse partijen voor werving stagiairs vanaf begin 2022
• Contact leggen en besprekingen starten met freelance producenten voor 2022

• Coӧrdinatie jaarplanning en productiebegrotingen richting jubileumeditie 2022
• Coӧrdinerende werkzaamheden binnen de productieafdeling
• Voorbereiden en inbrengen van agendapunten productieafdeling in stafoverleg
• Voorbereiden van breed programmeringsoverleg (productie, programmering, directie)
• Contact, gesprekken en onderhandelen met de verschillende (vaste) locaties voor met name 2022
• Verantwoordelijk voor het maken van contractafspraken en de uitvoering/naleving ervan
• Aan de slag gaan met zaken voortkomend uit de evaluatie (intern en extern) van editie 2021
• Regelmatig overleg met directeur, programmamanagers, hoofd communicatie & marketing, hoofd development, hoofd bedrijfsvoering en technisch coordinator
• Vormgeven van de afspraken met de nieuw aan te stellen associate artist(s)
• Meedenken met hoofd bedrijfsvoering over contractsjablonen voor de diverse programmaonderdelen (voorstelling, installatie, podcast, stream, tentoonstelling etc.)
• Verantwoordelijk voor en maken van (sponsor)afspraken met productie- en hotelpartners
• Tijdig aanvragen benodigde vergunningen voor (grote) buitenevenementen in 2022
• In overleg treden met diverse partijen voor werving stagiairs vanaf begin 2022
• Contact leggen en besprekingen starten met freelance producenten voor 2022

Contactgegevens

Procedure
Het Holland Festival streeft ernaar zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving en zijn daarom op zoek naar meer diversiteit in ons team. De 1e en 2e gespreksronde staan gepland voor de week van 22 augustus, zodat bij wederzijds enthousiasme per 30 augustus gestart kan worden.

Geïnteresseerd?
Ben jij het hoofd productie a.i. dat wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk je CV met motivatiebrief naar pieter.haex@hollandfestival.nl onder vermelding van ‘vacature hoofd productie a.i.’. Neem voor meer informatie contact op met Pieter Haex, Hoofd Bedrijfsvoering, op 06-15141668.

Overige Vacatures