Het Laagland

Theatereducator

Gepubliceerd op: 12 mei 2021

Contract: 0,8/1,0 FTE
Vanaf: per 16 augustus 2021
Plaats: Sittard

Organisatie

Als professioneel theatergezelschap met focus op de doelgroep jeugd en jongeren, maakt Het Laagland vanuit thuisbasis Sittard-Geleen al twintig jaar theater waar je van groeit. Onze tourneevoorstellingen staan in theaterzalen door heel Nederland en ver daarbuiten. In Limburg spelen we buiten de professionele podia ook volop op locatie en in een onderwijssetting; in de klas, de gymzaal van het basisonderwijs of in onze eigen mobiele theatertrailer geparkeerd om de hoek van een middelbare school. Het Laagland wordt structureel ondersteund door het ministerie van OCW en de Provincie Limburg. Ons gezelschap omarmt de codes diversiteit & inclusie, fair practice en cultural governance.

Het Laagland moedigt kinderen én volwassen aan hun drijfveren te ontdekken en op eigen veerkracht te durven vertrouwen. Onze missie is inclusief: we gunnen ieder kind, ieder mens de ervaring dat je ertoe doet en dat je gezien en gehoord wordt zoals je bent.

Het Laagland is een open organisatie zonder al te veel hiërarchie, waarbinnen we ieders talent graag volledig tot zijn recht laten komen. Je bent bij ons in goed gezelschap. Het vaste team, bestaande uit tien collega’s, is professioneel, enthousiast en gericht op samenwerking. Na de zomer hopen we weer dagelijks met elkaar te kunnen lunchen in onze Laagland-huiskamer. De theatereducator heeft een zelfstandige rol, maar schakelt volop met de directie en met de collega’s van marketing en de matchmakers. De matchmakers zijn verantwoordelijk voor de bemiddeling van onze voorstellingen en activiteiten naar partners in het sociale domein. Het vaste Laagland-team bestaat momenteel grotendeels uit vrouwen en onze culturele diversiteit mag worden verbreed; vandaar dat we kandidaten die onze inclusiviteit versterken speciaal uitnodigen te solliciteren.

Vacature

Een gemiddelde werkdag van onze theatereducator ziet er als volgt uit:
Je dag start met inhoudelijk overleg met de regisseur en diens regieassistent over het educatieve materiaal dat jij in voorbereiding hebt bij hun nieuwe kleutervoorstelling. Je hebt vooraf meerdere concepten voorgelegd; kloppen de thema’s nog bij hoe de voorstelling zich aan het ontwikkelen is? Welke van de door jou uitgewerkte concepten passen het beste?

Er komt een spoedtelefoontje binnen: de coördinerende leerkracht van de school waar die ochtend een voorstelling is gepland blijkt ziek en diens collega’s blijken niet te weten wat voor de komst van de Laagland-acteurs voorbereid moet worden… Je begint hierdoor later dan gepland aan je belronde met CKV-docenten van het voortgezet onderwijs. Nog niet alle scholen hebben ingetekend voor de klassenvoorstelling van komend schooljaar dus dat vraagt om nieuwe argumenten die docenten alsnog over de streep zullen trekken.

Na de lunch heb je contact met ons externe vormgevingsbureau: het educatieve materiaal bij de nieuwe kleutervoorstelling heeft nog wat tekstcorrecties nodig. Dan is het tijd voor intern overleg met je collega’s van marketing en matchmaking: de voorstelling die we voor het voortgezet onderwijs in onze trailer over seksuele diversiteit spelen, die moet toch ook kunnen landen bij maatschappelijke instellingen? Welke kansen zien we daar in gezamenlijkheid? Binnenkort ook maar eens Zoomen met de betrokken jonge makers of zij nog extra lijntjes zien.

De middag heb je verder ingepland voor het opstellen van de contracten voor speelbeurten op scholen zodat de facturen ook op tijd verstuurd kunnen worden door onze administratie. Je loopt meteen de planning door om te zien of alle aanvangstijden nog kloppen. Via de mail krijg je de vraag van een basisschool of Het Laagland komende maand workshops kan verzorgen voor groep 5 en 6. Vorige keer was de workshop ‘Tem je eigen Draak’ zo’n succes. Of we al een opvolger in de maak hebben?

Wij zoeken

Wij zoeken iemand die zich in de volgende functie eisen herkent:

* Je weet onze missie theater waar je van groeit te vertalen naar educatieve activiteiten en middelen die perfect aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep en bij de vraag vanuit het onderwijs.

* Je bent creatief, innoverend, een netwerker pur sang, communicatief ijzersterk en zelfstandig.

* Je hebt idealiter een kunstvakopleiding afgerond, aangevuld met een master kunsteducatie. Of je hebt een andere route bewandeld die een soortgelijke combinatie van theoretische stevigheid en creativiteit heeft opgeleverd.

* Je beschikt over een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke educatieve functie. Deze hoeft je niet per se opgedaan te hebben bij een gezelschap of vanuit de discipline theater, maar je affiniteit met de doelgroep kinderen en jongeren moet groot zijn net als je bekendheid met de actuele ontwikkelingen binnen het curriculum van zowel het PO als het VO.

* Je woont in Limburg of bent bereid om naar deze regio te verhuizen.

Taken

De theatereducator heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

* Ontwikkelt in overleg met de directie het educatieve beleid van Het Laagland.

* Ontwikkelt in overleg met het artistieke team educatieve inhoud bij specifieke producties en eigenstandige educatieve projecten die inspelen op de behoefte van het onderwijs (PO en VO) in Limburg.

* Onderhoudt contacten met scholen, instellingen en netwerken van waaruit educatieve publieksgroepen voortkomen.

* Bemiddelt school- en klasvoorstellingen en overige educatieve projecten naar passende afnemers binnen het onderwijs in Limburg en zorgt voor de bijbehorende contracten.

* Beheert het educatiebudget.

* Coördineert de uitvoering van educatieve projecten en verzorgt de distributie van bijbehorend materiaal.

* Verbindt een netwerk aan freelance theater- en kunstdocenten aan het Laagland en stuurt deze aan.

* Ontvangt en begeleidt publieksgroepen bij educatieve projecten en voorstellingen in eigen huis.

Wij bieden

De functie van theatereducator is ingeschaald in schaal 6 van de cao toneel en dans (afhankelijk van leeftijd en ervaring € 2.468 tot € 3.898 bij een fulltime contract). Je krijgt een dienstverband voor 1 jaar met aansluitend de mogelijkheid van een vast dienstverband als blijkt dat we een match hebben.

Contactgegevens

We ontvangen graag een motivatiebrief waarin je ingaat op de volgende vragen:

* Wat is de oorsprong van jouw overtuiging dat kunst - en theater in het bijzonder - van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren?

* Op welk educatief/artistiek project gericht op kinderen of jongeren dat je recent hebt gerealiseerd ben je het meest trots en waarom?

* Wat zie je voor de periode 2021-2024 als de grootste uitdaging voor het vakgebied kunsteducatie? Wat vraagt deze tijd naar jouw inzicht van dit werkveld?

* Op onze site www.hetlaagland.nl zie je een aantal van onze komende voorstellingen vermeld staan. Van welke titel gaat jouw educatiebloed direct stromen en waarom?

Laat weten of je opteert voor een werkweek van 4 dan wel 5 dagen.

Stuur je brief met cv uiterlijk 30 mei aanstaande naar sollicitatie@hetlaagland.nl o.v.v. ‘theatereducator’. Voor meer inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met onze huidige medewerker educatie Mirjam Stam via mirjam@hetlaagland.nl.

Uiterlijk 4 juni hoor je of je uitgenodigd wordt voor de eerste kennismaking die via Zoom plaatsvindt op 8 of 9 juni. Het eventuele vervolggesprek zal live bij Het Laagland worden gehouden.

Overige Vacatures