Het Huis Utrecht

Algemeen lid Raad van Toezicht met portefeuille artistieke ontwikkeling (m/v/x, onbezoldigd)

Gepubliceerd op: 17 maart 2021

Contract: +/- Vier vergaderingen per jaar
Vanaf: Per direct
Plaats: Utrecht

Organisatie

Het Huis Utrecht is een ambitieuze ontwikkelplek binnen de podiumkunsten. We begeleiden en stimuleren (inter)nationale theatermakers in hun ontwikkeling, verbinden hen met publiek, kunstprofessionals en collega theatermakers en -instellingen. Daarnaast produceren we eigen programma’s, vaak in samenwerking met diverse (Utrechtse) partners. Tevens zijn we een populaire locatie voor congressen, workshops en presentaties. Zo combineren we als organisatie artistieke inhoud met maatschappelijke betrokkenheid en sterk cultureel ondernemerschap.

Vacature

De organisatie heeft een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht dient als klankbord van de directeur en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de realisatie van doelstellingen. Statutair bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal drie en maximaal vijf personen. De Raad werkt volgens de Code Cultural Governance en is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en (zelf)evaluatie. De Raad vergadert gemiddeld vier keer per jaar.

De taken van de Raad van Toezicht zijn onder andere:
– Zorg dragen voor een goed functionerende directie (benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur-bestuurder).
– Integraal toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie.
– Goedkeuring geven aan statutair vastgelegde strategische beslissingen.
– Daarnaast functioneert de Raad ook als adviseur en klankbord van de directie.

Wij zoeken

Voor de Raad van Toezicht zoeken we een nieuw lid voor de invulling van de inhoudelijk artistieke portefeuille. Hiervoor zoeken we een artistieke professional binnen het kunstenveld die:
- Actuele kennis heeft van de culturele sector.
- Kennis van talentontwikkeling binnen de kunsten.
- Kennis van inhoudelijke concept- en planontwikkeling.
- Innovatief is en beschikt over een kritisch denkvermogen.

Het Huis Utrecht werkt conform de code diversiteit en inclusie en nodigt kandidaten die daaraan kunnen bijdragen nadrukkelijk uit om te solliciteren.
De benoeming als lid van de Raad van Toezicht is voor vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van vier jaar.

Beleidsplan 2021-2024

Contactgegevens

Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie vóór 15 april naar vacatures@hethuisutrecht.nl, ter attentie van Geert ter Steeg. Onderdeel van de selectieprocedure is een gesprek met een vertegenwoordiging van de Raad en een kennismaking met de directeur.
Heb je vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht Geert ter Steeg: tersteeg.kc@planet.nl

Overige Vacatures