Noordwijk-overleg zoekt per juni 2017 Cultuurcurator Diversiteit

Aantal uur: 0,6 fte / in overleg
Plaats / locatie: Landelijk
Het betreft een betaalde vacature

Organisatie

22 theatergezelschappen en standplaatstheaters* slaan de handen ineen om het diversificatieproces in de podiumkunsten te versnellen. Hiertoe schrijven wij gezamenlijk onderstaande opdracht uit voor een landelijke cultuurcurator (op zzp-basis).


*Chassé Theater, De Harmonie, De Lawei, Eindhoven Park Theater, Het Nationale Theater, Het Zuidelijk Toneel, Musis en Stadstheater Arnhem, Noord Nederlands Toneel, Parkstad Limburg Theaters, Stadsschouwburg Amsterdam, Stadsschouwburg Groningen, Stadsschouwburg Utrecht, Theater aan het Vrijthof, Theater Rotterdam, Theater Utrecht, Theaters Tilburg, Toneelgroep Amsterdam, Toneelgroep Maastricht, Toneelgroep Oostpool, Tryater

Vacature

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Context
Het rapport van de Commissie Over het Voetlicht, opgesteld in opdracht van de podiumkunstensector, geeft aan dat de diversificatie in de podiumkunstensector niet gelijk oploopt met de ontwikkeling in de samenleving. De partners van het Noordwijk-overleg (9 Bis-theatergezelschappen, 13 standplaatstheaters) slaan nu de handen ineen om podiumkunsteninstellingen te helpen om hun ambities rondom culturele diversiteit verder te realiseren.

Vanuit het Noordwijk-overleg is de actie ontstaan om tot een plan te komen dat het diversificatieproces doet versnellen. Centraal staat hierin een cultuurcurator diversiteit, die op verschillende fronten activiteiten ontplooit. Deze curator stuurt daarin een projectteam van specialisten aan, samengesteld uit de vier p’s van de Code Culturele Diversiteit (programmering, publiek, personeel en partners).

Het doel is meervoudig: een nieuwe publieksgroep voor theater ontsluiten, het landelijke theateraanbod en personeelsbeleid diversifiëren en projecten/trajecten opzetten waarin culturele diversiteit troef is. De opdracht aan de cultuurcurator diversiteit loopt parallel aan de kunstenplanperiode 2017-2020, waardoor het tegelijkertijd een inhoudelijke opmaat voor de beleidsuitgangspunten van de daaropvolgende periode is.

Algemene kaders van de opdracht
De cultuurcurator diversiteit werkt in opdracht van de partners van het Noordwijk-overleg. Allereerst wordt de curator gevraagd een werkplan op te stellen en te presenteren. Deze wordt na goedkeuring in gang gezet. Het werkplan, oftewel activiteitenprogramma, is bedoeld voor het lopende Kunstenplan. Het volgt de vier p-lijnen van de Code Culturele Diversiteit. De curator zet vervolgens een projectteam op – dat is een werkgroep van vier specialisten. Hun specialismen zijn gebaseerd op de vier p’s van de CCD. De curator vindt de financiering hiervoor binnen het veld en extern. De curator stuurt het projectteam aan.

Belangrijke taak voor de curator en het projectteam is de nieuwe publieksgroep te identificeren. Wie zijn zij? Waar bevinden zij zich? En hoe krijgen we hen naar het theater? De curator heeft als eerste taak om deze groep te identificeren, om daaraan gekoppeld een toepasbaar begrippenkader te ontwikkelen en te presenteren. Vervolgens werkt de curator verschillende diversiteitsformats uit, die waar nodig ‘op maat’ worden gesneden voor organisaties en circuits. De curator fungeert daarna als verbindingsofficier en coördineert waar nodig de implementatie van de formats.

Vanuit het begrippenkader ontwikkelt de curator en projectteam een activiteiten- en strategisch programma dat landelijk, lokaal en in verschillende circuits geïmplementeerd kan worden. Daarbij wordt gedacht aan:
– De inventarisatie van aanstaande cultureel diverse producties.
– De koppeling van circuits, netwerken, podia en producenten.
– Het initiëren van coproducties, waarin cultureel diverse thema’s het uitgangspunt vormen
– Het inventariseren van marketingstrategieën.
– Het inventariseren van best practices op het gebied van personeelsbeleid.
– Het aanjagen van het publieke debat over culturele diversiteit (door bv. opiniestukken, conferenties).

Concrete taken
– Het ontwikkelen en coördineren van een activiteiten- en strategieënprogramma, opgezet in samenspraak met de stakeholders uit het Noordwijk-overleg.
– Het onderhouden van communicatie met en tussen stakeholders over het implementeren van beleidsstrategieën.
– Het opzetten en aansturen van een projectteam. Het gaat hier om een specialistenteam, waarvan de specialismen zijn gebaseerd op de vier p’s van de CCD.
– Het vaststellen van een begrippenkader met betrekking tot culturele diversiteit.
– Het ontwikkelen van discussiemomenten en – events.
– Het ontwikkelen en coördineren van een disseminatiestrategie.
– Het zakelijk/financieel beheren van het projectteam.
– Het werven van de benodigde fondsen.

Contactgegevens

Hoe te reageren
Vragen over de functie kun je per email stellen aan Lisa Gribling via Lisa.Gribling@ssba.nl.

Je sollicitatie ontvangen we graag voor donderdag 11 mei op bovengenoemd e-mailadres. Gesprekken vinden plaats op vrijdag 19 mei en vrijdag 2 juni.

Gepubliceerd op: 21 april 2017

Plaats een reactie

Uw e-mailadres zal nooit gepubliceerd of gedeeld worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

U kunt de volgende HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

  • Elders

    Nog geen andere recensies