FestiValderAa

Zakelijk leider

Gepubliceerd op: 25 oktober 2019

Contract: nader te bepalen
Vanaf: per direct
Plaats: Schipborg, Drenthe

Organisatie

FestiValderAa is een intiem, vrolijk en eigenzinnig driedaags festival dat sinds 2011 jaarlijks in juli wordt georganiseerd in Schipborg. Ingebed in de natuurlijke omgeving van het stroomdallandschap Drentsche Aa tonen gedreven podiumkunstenaars hun werk op het sfeervol vormgegeven festivalterrein of op theaterlocaties in en rond het dorp. FestiValderAa heeft een stevige positie verworven in het Noordelijke culturele landschap; elk jaar komen circa 9000 bezoekers genieten van muziek, (straat)theater, dans, kunst, openluchtcolleges, de kinderweide en de natuurwandelingen. FestiValderAa vindt in 2020 plaats op 3, 4 en 5 juli.

Vacature

FestiValderAa is op zoek naar een ondernemende en enthousiaste zakelijk leider die, in samenwerking met de artistiek leider, de productieleider en het stichtingsbestuur verder de koers van FestiValderAa gaat bepalen. Die daarnaast een slim en ambitieus financieel meerjarenbeleid voert en verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het festival en de aansturing van het jonge en ambitieuze team (het Aa-team, circa 10 personen).

Wij zoeken

Iemand met

• zakelijk en financieel inzicht gecombineerd met grote affiniteit met cultuur
• ervaring als zakelijk leider (of: in een vergelijkbare functie) in de culturele sector, met name op het terrein van cultuurfestivals met overheidsfinanciering, fondsenwerving en sponsoring
• een relevante opleiding op minimaal HBO niveau
• stressbestendig, flexibel, initiatiefrijk, praktisch en zorgvuldig
• goed functionerend in een kleine, projectmatig werkende organisatie

Taken

• visie op doelgroepenbeleid en het vergroten en verbreden van ons publiek;
• opstellen en bewaken van jaarbegrotingen en meerjarenbegrotingen, in samenwerking met penningmeester van het stichtingsbestuur
• periodieke financiële & artistieke rapportage voor bestuur
• bewaken van administratieve en festival/organisatieprocessen;
• opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening (i.s.m. penningmeester);
• personeelsbeleid en personeelszaken (contractbeheer / toepassing)
• aansturen marketing-, arrangementen medewerker en externe fondsenwerver
• verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden / ARBO-aangelegenheden
• relatiebeheer (stedelijk, regionaal en nationaal)
• aangaan van partnerships, en het opvolgen van contracten / afspraken;
• contractbeheer festival (waaronder afspraken met artiesten/acts);
• samen met de artistiek leider: ontwikkeling beleid via jaar- en beleidsplannen;
• samen met productieteam: verder ontwikkelen van het festival;
• periodiek overleg met het bestuur van de Stichting Andere Activiteiten Schipborg (AAS)

Wij bieden

De zakelijk leider zal op freelance basis voor FestiValderAa werkzaam zijn. De werkzaamheden zullen een piek in de maanden maart t/m augustus hebben. Het aantal uren per week moet onderling worden afgestemd. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die zich voor meerdere jaren aan ons festival wil verbinden.

Contactgegevens

info@festivalderaa.nl

Overige Vacatures