Theater De Nieuwe Vorst

Bestuurslid

Gepubliceerd op: 20 september 2022

Contract: 24 uur per jaar
Vanaf: eind december 2022
Plaats: Tilburg

Organisatie

Theater De Nieuwe Vorst is als basisvoorziening een belangrijke spil binnen de Tilburgse podiumkunsten. We zijn een tweede thuis voor jonge theater- dans- en circusmakers uit de stad en ook vernieuwende gezelschappen uit het land weten De Nieuwe Vorst te vinden. Ons programma bestaat uit gevestigde en jonge makers, discipline-overstijgend werk en werk dat niet in een hokje te duwen is. We staan voor theater dat schuurt, nieuwsgierig maakt, experimenteel en innovatief is. We bereiken met onze programma’s een brede doelgroep, mede door de activiteiten die onder de naam ´Krakers´ worden ontwikkeld mét en vóór jongere doelgroepen uit de stad.
De Nieuwe Vorst heeft een sterke binding met makers en is daarom, samen met de Schouwburg, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo en DansBrabant, een van de dragers van het Tilburgse Makershuis.

De Nieuwe Vorst huist in een prachtige villa in de binnenstad van Tilburg: een huis met twee zalen, een mooie tuin en allerlei verborgen plekjes. Een huis waar geleefd, gemaakt, samengewerkt en gepresenteerd wordt. In 2023 zal het pand worden verbouwd zodat het transparanter en toegankelijker wordt en beter dienstbaar kan zijn aan onze activiteiten.

Vacature

Omvorming bestuursmodel
Na enkele jaren met een raad-van-toezichtmodel te hebben gewerkt, hebben we recent besloten om het bestuursmodel van De Nieuwe Vorst om te vormen tot een bestuur+directiemodel. Dit model past beter bij de aard en schaal van de organisatie, de gewenste betrokkenheid van bestuursleden en het samenhorigheidsgevoel dat zo typerend is voor De Nieuwe Vorst. We denken hierbij aan een betrokken bestuur dat de directie en organisatie bij kan staan én dat zichtbaar en bereikbaar is voor de organisatie. We willen het nieuwe bestuursmodel eind 2022 kunnen installeren.

Organisatie en toezicht
Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de directeur. In de organisatie is een management team actief dat, naast de directeur bestaat uit de artistiek leider en de hoofden marketing, techniek en horeca/verhuur. Het bestuur telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 3 en maximaal 5 personen en heeft circa acht keer per jaar overleg met de directie. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 1 termijn.

Wij zoeken

Gewenste samenstelling bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij onder meer de Code Cultural Governance. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (culturele) achtergrond. Tevens is het streven dat een deel van de bestuursleden woonachtig is in de regio Tilburg. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke portefeuilles verdeeld. Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:
• kennis van en ervaring met (hedendaags) theater, dans en aanverwante podiumkunsten
• kennis van en/of ervaring met het makerschap
• zakelijk en financieel management, personeelsbeleid en juridische zaken
• horeca en commerciële verhuur
• bestuurlijk en politiek netwerk (Tilburg, provincie, landelijke fondsen, etc.)
• netwerk in het (Tilburgse) bedrijfsleven
• kennis van marketing en publiciteit
Ook is het van belang dat bestuursleden voldoende tijd ter beschikking hebben om naast de reguliere vergaderingen de directeur en organisatie daar waar nodig bij te staan. Het bestuurslidmaatschap van De Nieuwe Vorst is onbezoldigd, maar eventuele onkosten worden vergoed.

Taken

Een bestuurslid van De Nieuwe Vorst:
• Is in staat de visie van De Nieuwe Vorst uit te dragen.
• Heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie.
• Is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting.
• Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting.
• Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team.
• Kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen.
• Weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
• Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
• Kan strategische uitgangspunten beoordelen, weet de organisatie een spiegel voor te houden.
• Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Contactgegevens

Ben je geïnteresseerd in het bestuurslidmaatschap van De Nieuwe Vorst? Dan ontvangen wij graag voor 17 oktober 2022 je motivatiebrief en cv via sollicitaties@denieuwevorst.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bart van de Laak, directeur van De Nieuwe Vorst, via bart@denieuwevorst.nl of Bert Palinckx (beoogd voorzitter van het bestuur) via info@palinckx.nl.
Meer informatie over De Nieuwe Vorst vind je op www.denieuwevorst.nl.
Theater De Nieuwe Vorst
Willem II-straat 49
5038 BD Tilburg
013-5328520

Overige Vacatures