Dansateliers

directeur

Gepubliceerd op: 5 mei 2022

Contract: 0,8FTE- 1,0FTE
Vanaf: Per 1 oktober
Plaats: Rotterdam

Organisatie

Dansateliers is een onafhankelijk huis voor de ontwikkeling van dans en een thuis voor danskunstenaars in Rotterdam. Het huis produceert en promoot een variëteit aan werk, faciliteert de ontwikkeling van een divers palet aan (startende) danskunstenaars en stelt programma's samen voor kenniscreatie.
Dansateliers biedt ruimte voor experiment, onderzoek en ontwikkeling. Uitwisseling om van elkaar te leren is daar onderdeel van. Het bouwen van een werkrelatie met onze danskunstenaars is gebaseerd op vertrouwen en is warm en persoonlijk. Hierdoor kan een grondig, kritisch en wederkerig gesprek gevoerd worden. Dansateliers ademt talentontwikkeling en creëert - naast ruimte voor de danskunstenaars - ook draagvlak voor de talentontwikkeling van andere creatieve professionals. We gaan uit van ieders eigen kracht en bouwen voort op het unieke perspectief dat ieder mens met zich meebrengt.

De samenwerkingen en partnerschappen die we hebben zijn solide en productief. Ze vormen een rijk netwerk voor de danskunstenaars en creatieve professionals die zich bij Dansateliers ontwikkelen. Omgekeerd is Dansateliers een betrouwbare partner die zich sector breed inzet voor de ontwikkeling en positie van de hedendaagse dans. Dansateliers is lokaal geworteld en heeft een internationale reikwijdte met haar activiteiten. Het huis vindt haar onderdak in de oude HBS aan de ’s-Gravendijkwal, met drie studio’s, een publieksruimte en verschillende kantoorruimtes. Dansateliers is structureel gefinancierd door de Gemeente Rotterdam en het Fonds Podiumkunsten. In de periode 2021-2024 werken we structureel met associate artists Connor Schumacher, Marta & Kim en Ingrid Berger Myhre.

Vacature

Je kent het dans (podiumkunsten) veld goed. Je bent enthousiasmerend en daadkrachtig en brengt je eigen perspectief en blik op dans in de wereld van vandaag mee. Je bent een gedreven professional die – samen met het team – de lijnen uitzet: inhoudelijk en agenderend, maar ook anticiperend en daarmee toekomstgericht. Je hebt aantoonbare leidinggevende kwaliteiten en gedijt goed in een dynamische werkomgeving. Je hebt naast een artistieke visie op de ontwikkeling van dans ook een goed zakelijk inzicht. Je houdt ervan om te schaken op verschillende borden en kan goed schakelen tussen wat intern speelt en wat daarvoor extern nodig is of andersom. Je hebt hart voor de ontwikkeling van danskunstenaars, de kunstvorm en de sector.

Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor het strategische en artistieke beleid, het financiële beleid en het personeelsbeleid. Je zoekt naar verbinding in de vorm van strategische partnerschappen om de missie en de visie van het huis verder vorm te geven. Dit alles in samenspraak en in samenwerking met het team met wie je tevens verantwoordelijk bent voor de selectie van danskunstenaars, de begeleiding en uitstroom van makers. Je bent woonachtig in (de buurt van) Rotterdam.

Wij zoeken

Je neemt mee:

• Aantoonbare ervaring met het leiden van een team en/of (culturele) organisatie
• Een sterke affiniteit met de inhoudelijke doelstellingen van Dansateliers en bereidheid/competenties om de organisatie gezond de toekomst in te laten bewegen
• Een uitgesproken en aansprekende visie op de rol van een danshuis voor ontwikkeling binnen het kunstenveld
• Een overtuigende inzet en visie op diversiteit en inclusief denken en doen
• Kennis van het politieke en culturele speelveld waaronder die van het cultuurbeleid en de kunstenplan procedures.
• Academisch denk- en werkniveau met voldoende aantoonbare kennis en ervaring met produceren in de podiumkunsten
• Een uitgebreid netwerk in de sector of je bent in staat dit snel en effectief op te bouwen
• Ervaring in het werken met startende kunstenaars en een innovatieve en eigenzinnige kijk op het begeleiden van nieuw werk en danskunstenaars

De maat van de organisatie vraagt om een hands on mentaliteit, waarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar samen de schouders eronder hoort erbij en zo nu en dan even inspringen ook. Je werkt als directeur in een bestuur + directie model met een doordachte samenstelling van leden in een bestuur op afstand, maar met eenzelfde hands on mentaliteit als nodig. Onze omgangsvormen zijn informeel, we werken vanuit gelijkwaardigheid en een open en lerende attitude en we houden van humor.

Taken

Je wordt (onder andere) blij van en bent verantwoordelijk voor:

Strategisch
• Het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden in en buiten het veld en het inspireren en onderhouden van bestaande.
• Projectontwikkeling lokaal, nationaal en internationaal
• Relatiemanagement met stakeholders (politiek, overheden, collega-instellingen, brancheorganisaties, kunstvakonderwijs, makers en bespelers)
• Beleid voor de toekomst ontwikkelen, lokaal, nationaal en internationaal

Organisatorisch
• Het leiden en inspireren van het team (4,2 FTE)
• Subsidie en Fonds aanvragen schrijven, zowel het cultuurplan als projectplannen
• Jaarplannen en jaarverslagen opstellen


Programma
• Het maken - in samenspraak met het team - van een jaarlijks programma met projecten en individuele ontwikkel trajecten
• Begeleiden van nieuwe makers binnen DA richting een zelfstandige beroepspraktijk

Wij bieden

Naast een fijne werkplek met een evenzo fijn team een veelzijdige functie, waarin ontwikkeling en afwisseling de boventoon voeren. Elke vier jaar zet een beleidsplan de doelstellingen, activiteiten keuzes en werkprocessen van de organisatie in focus, maar inherent aan wie we zijn, blijven we daarop reflecteren. Ontwikkelingen in de wereld gaan immers hard en we willen actueel blijven. Het huidige beleidsplan (t/m 2024) lees je hier.

De aanstelling omvat tenminste 0,8 fte en gaat bij voorkeur in per 1 oktober 2022. De honorering is conform de CAO Theater & Dans (schaal X – € 4.007 t/m € 5.437)

Contactgegevens

Stuur je CV en motivatie in de vorm van een mail/brief/video/podcast gericht aan de voorzitter van het bestuur: Marco Florijn. Mail dat voor 6 juni naar onze productieleider Sanne Jacobs: sanne@dansateliers.nl
Wil je meer informatie? Laat dat in de mail dan even weten. Sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de 2e en 3e week van juni, met als nodig, een laatste ronde in de laatste week van juni.

Overige Vacatures