Cellowercken Zutphen

Zakelijk Leider

Gepubliceerd op: 23 mei 2020

Contract: 8 uur per week, free lance basis
Vanaf: 1 september 2020
Plaats: Zutphen

Organisatie

Stichting CelloWercken Zutphen exploiteert de Cello Academie Zutphen en het tweejaarlijkse
Internationale Cello Festival Zutphen.

De Academie voorziet in intensieve jaarprogramma’s op (post)hbo niveau, voor verdieping naast de reguliere opleidingstrajecten.

Het festival bereidt zich voor op de 11e editie en het twintig jarig jubileum in 2021. Academie en Festival staan
onder artistieke leiding van cellist Jeroen den Herder.

Cultureel ontmoetingscentrum Dat Bolwerck fungeert als thuisbasis van beide activiteiten.

In het streven naar verdere professionalisering zoekt het bestuur van de stichting een Zakelijk Leider voor gemiddeld 1 dag
per week.

Vacature

De Zakelijk Leider is leidend in de organisatie en, samen met de artistiek leider, verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleidsplan van CelloWercken Zutphen. De Zakelijk Leider is tevens verantwoordelijk voor de realisatie en communicatie van alle activiteiten binnen de kaders van het vastgestelde beleidsplan. Daarnaast is de Zakelijk Leider, samen met de artistiek leider, de intermediair naar het bestuur van de stichting.

De functie wordt ingevuld op freelance basis.
De startdatum is 1 september aanstaande.

Sollicitaties, bestaande uit een motivatie brief, een CV en twee referenties kunnen tot
uiterlijk 15 juni worden ingediend bij Ian Muller ianmuller62@gmail.com.

Voor meer informatie mailen naar carla@carladelfos.com

Wij zoeken

Competenties
 HBO opleidingsniveau, bij voorkeur bedrijfskundige en financiële achtergrond;
 Minimaal 5 jaar ervaring met financieel - , personeel - en administratief management;
 Ervaring met fondsenwerving, het maken van financiële rapportages en het managen van budgetten;
 Ervaring met relevante administratieve computerprogramma’s en IT management;
 Goede communicatieve eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;
 Sterke planningsvaardigheden en organisatorische kwaliteiten;
 Kan goed functioneren in een klein team;
 Analytisch, proactief, gemotiveerd en efficiënt;
 Flexibel en kan onder stress werken;
 Bereid om op onregelmatige werktijden te werken.

Taken

De Zakelijk Leider is verantwoordelijk voor
• Financiële administratie en betalingen;
• Voorbereiden en monitoren budget, rapportages en jaarrekening;
• Realiseren van het jaarplan van de academie en de programmering van het festival, in samenwerking met de artistiek leider;
• Communicatie met accountant, subsidie gevers, Kamer van Koophandel en belastingen;
• Voorbereiding beleidsplanen uitwerken jaarplanning en, samen met de artistiek leider;
• Contracten medewerkers, overeenkomsten voor samenwerkingsverbanden en verzekeringen;
• Subsidie - en sponsor aanvragen en fondsenwerving, met input van de artistiek leider;
• Interne en externe evaluaties van activiteiten, in samenwerking met de artistiek leider;
• Aansturen productie leider, marketing/communicatie coördinator;
• Werving en coördinatie stagiaires en vrijwilligers;
• Runnen van de dagelijkse activiteiten zoals administratie, archiveren, interne en externe communicatie;
• Huisvesting, database, technische zaken, computers, vergaderruimtes;
• Systematiek kaartverkoop en sales omzet;
• Beheer web en sociale media accounts;
• Communicatie met de penningmeester en rapporteren naar bestuur.

Wij bieden

Jaarcontract voor gemiddeld 8 uur (1 dag) per week op freelance basis

Contactgegevens

Sollicitaties, bestaande uit een motivatie brief, een CV en twee referenties kunnen tot
uiterlijk 15 juni worden ingediend bij Ian Muller ianmuller62@gmail.com.

Voor meer informatie mailen naar carla@carladelfos.com

Overige Vacatures