Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond

Artistiek medewerker podiumkunsten

Gepubliceerd op: 15 oktober 2021

Contract: 0,6 FTE
Vanaf: Zo snel als mogelijk
Plaats: Amsterdam

Organisatie

We zoeken ter versterking van ons artistiek team een medewerker podiumkunsten die samen met collega’s op de andere programmalijnen (muziek en beeldende kunst) en onder de vleugels van de artistiek leider onze programmatie en onze netwerkfunctie vormgeeft.

Het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond zet zich in voor actuele, vernieuwende Vlaamse kunst in Nederland. Centraal in onze missie staan het promoten van Vlaamse makers, het presenteren van kenmerkende ontwikkelingen op het vlak van kunst en cultuur uit Vlaanderen en het bevorderen van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Van louter een podium is de Brakke Grond de laatste jaren uitgegroeid tot netwerkorganisatie. Vanuit ons huis in Amsterdam en op andere locaties in Nederland initiëren en realiseren we programma’s en samenwerkingen op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en muziek met specifieke aandacht voor hybride vormen. We zoeken, faciliteren of creëren telkens opnieuw de juiste context voor Vlaamse kunstenaars en brengen hen gericht in contact met het Nederlandse veld. Zo helpen we makers met artistieke durf die een verhaal vertellen dat voor het Nederlandse publiek en discours complementair is.

Vacature

Beleidsontwikkeling

• Je bepaalt samen met de artistiek leider en het artistieke team de (podiumkunsten)programmatie en -projecten van de Brakke Grond in lijn met de doelstellingen uit het beleidsplan.
• Je denkt mee na over mogelijkheden en neemt concrete initiatieven tot verdieping van of reflectie bij de podium-programmering.
• Je blijft actief op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de theater- en kunstensector in Vlaanderen en Nederland. Je houdt de vinger aan de pols van de podiumsector in Vlaanderen en gaat op zoek naar onderscheidende tendensen en projecten tov het Nederlandse veld.
• Je pikt tendensen op en neemt waar relevant en actueel initiatieven om daar in eigen huis of in samenwerking met externe partijen iets mee te doen.
• Je bent een actief lid van het artistieke team en hebt overkoepelend ook aandacht voor hybride kunstvormen en interdisciplinaire samenwerking.

Bedenken en uitvoeren van de programmalijn podiumkunsten
• Je bepaalt in overleg met de artistiek leider hoe met de podiumkunsten invulling te geven aan de doelstellingen uit het beleidsplan (programmatie in en buitenshuis, samenwerkingsprojecten, uitwerken netwerkrol: verbinden van professionals, opzetten van coproducties en residenties…).
• Je gaat proactief op zoek naar projecten, netwerk- of samenwerkingsmogelijkheden in Nederland i.f.v. het realiseren van de missie en opdracht van de Brakke Grond.
• Je bent medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de PK-projecten en werkt daartoe nauw samen met de teams communicatie, productie en techniek.
• Je begeleidt en adviseert makers die verbonden zijn aan de Brakke Grond in een talentontwikkelingstraject of via een residentie of coproductie. Je bent hun aanspreekpunt, koppelt hen aan interessante partners en helpt hen op weg in het Nederlandse veld.

Procesbewaking Podiumkunsten
• Je bespreekt en bewaakt de afspraken en contracten met gezelschappen, makers en partners rond programmering en residenties
• Je zorgt voor accurate informatiedoorstroming i.v.m. de programmering en planning en dit zowel intern als extern

Relatiebeheer
• Je initieert en onderhoudt externe contacten met makers, gezelschappen, partners en instellingen in zowel het Vlaamse als het Nederlandse kunstenveld.

Financiën
• Je beheert samen met de artistiek leider en in overleg met de productieverantwoordelijke het budget ten behoeve van de programmering PK.
• Je staat mee in voor het proactief zoeken van externe gelden bij diverse fondsen ter financiering van (onderdelen van) de programmering. Je schrijft waar nodig ook (delen van) de aanvraagdossiers.

Wij zoeken

• Een creatief verbinder die de juiste actoren weet te koppelen aan elkaar in functie van het realiseren van de missie van de Brakke Grond.
• Iemand die sociaal en contactvaardig is en zich in complexe situaties flexibel opstelt.
• Iemand met minimaal drie jaar relevante werkervaring en een stevig netwerk in de podiumsector in Vlaanderen én in Nederland en die vlot samenwerkt met partnerorganisaties.
• Iemand die gepassioneerd is door de podiumkunsten, die openstaat voor nieuwe tendensen en geluiden en mensen vlot meeneemt in en overtuigt van je plannen.
• Een persoon die vlot initiatief neemt, zelfstandig werkt en goed georganiseerd is.

Wij bieden

• Een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng
• Een internationale, gastvrije werkplek met een interessant cultuuraanbod in het centrum van Amsterdam
• Een aangenaam en dynamisch team in een al even dynamische (werk)omgeving
• Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
• Verloning volgens CAO Nederlandse podia, schaal 6

Contactgegevens

De Brakke Grond streeft naar een evenwichtige maatschappelijke vertegenwoordiging. Bij onze selecties zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur dan ook uitgaan naar profielen die op dat moment ondervertegenwoordigd zijn.

Om te solliciteren vragen we je om via Google Form (en dus niet per mail a.u.b.) ons je CV te bezorgen en onderstaande vragen te beantwoorden. De link naar Google Form vind je hier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffDOKpznUmjo2qAEW8qGV-IF-qXPBIabk2arDGhmGrRWrLcQ/viewform. Reageren kan tot uiterlijk 8 november 10:00 uur. De eerste gesprekken vinden (onder voorbehoud) plaats op 16, 17 en 19 november.

Waarom wil je graag bij de Brakke Grond werken en waarom precies voor deze functie? (ca. 250 woorden)

Welke relevante ervaring en welke vaardigheden of talenten neem je mee naar de Brakke Grond? (ca. 250 woorden)

Meer informatie:
Wil je meer weten over de vacature, dan kun je informatie opvragen bij Sarah Rotteveel (officemanager) via vacature@brakkegrond.nl.

Overige Vacatures