ArtEZ hogeschool voor de Kunsten

Directeur

Gepubliceerd op: 16 juli 2019

Contract: 0,8-1 fte
Vanaf: Op korte termijn
Plaats: Arnhem, Zwolle Enschede

Organisatie

ArtEZ zoekt een nieuwe directeur voor de Academie voor Theater & Dans


ArtEZ hogeschool voor de kunsten is een van de grote kunsthogescholen in Nederland. Wij verzorgen associate degree-, bachelor- en masteropleidingen en doen onderzoek op het gebied van beeldende kunst, mode, vormgeving, architectuur, en ook muziek, dans en theater voor circa 3000 studenten. Dat doen we met 900 docenten en andere medewerkers in Arnhem, Enschede en Zwolle.

De Academie voor Theater & Dans heeft circa 360 studenten en 160 docenten en andere medewerkers, verdeeld over vier bacheloropleidingen: Dans, Docent Dans, Theater en Docent Theater. De eerste drie opleidingen worden verzorgd in Arnhem en Docent Theater wordt verzorgd in Arnhem en Zwolle. Daarnaast verzorgt de academie vooropleidingen en programma’s voor professionals.


Voor deze academie zoeken wij een


Directeur (0,8 - 1 fte)


De Academie voor Theater & Dans heeft de afgelopen jaren een bijzondere manier van samenwerken ontwikkeld. Door het delen van kennis en ervaring en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijk-heden heeft de academie enorm aan interne cohesie, slagkracht en plezier in samenwerking gewonnen. Dat geldt op dagelijks operationeel niveau, op beleidsniveau en op het niveau van visieontwikkeling. De academie wil deze werkwijze graag voortzetten met een nieuwe directeur.

Vacature

De Academie voor Theater & Dans heeft de afgelopen jaren een bijzondere manier van samenwerken ontwikkeld. Door het delen van kennis en ervaring en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijk-heden heeft de academie enorm aan interne cohesie, slagkracht en plezier in samenwerking gewonnen. Dat geldt op dagelijks operationeel niveau, op beleidsniveau en op het niveau van visieontwikkeling. De academie wil deze werkwijze graag voortzetten met een nieuwe directeur.

Wij zoeken

Wie zoeken wij?
Wij leggen de lat hoog. We willen dat u die ambitie deelt. U bent in staat om de visie op de podiumkunsten inhoudelijk te vertalen naar strategie, onderwijs, ontwikkeling van het toekomstig werkveld en het onderwijs van de toekomst. Wij zoeken een directeur die gedreven is en geïnspireerd leiding kan geven in het gezamenlijk realiseren van de doelen die voortvloeien uit de onderwijsvisie van ArtEZ, het Plan Kwaliteitsafspraken en de lopende projecten, op het gebied van onder meer onderwijsvernieuwing, instroom en inclusie. U zoekt tevens aansluiting bij de doelen uit de KUO Next agenda op het gebied van diversiteit, onderzoek, flexibilisering en internationalisering, en u bent in staat om, samen met het team, voorbij die doelen te kijken.

U bent afkomstig uit of heeft ruime ervaring met het werkveld van de podiumkunsten op het gebied van theater en dans. Natuurlijk bent u op de hoogte van en voelt u zich betrokken bij de artistiek-inhoudelijke en de sociaal-maatschappelijke kanten van de werkvelden binnen de podiumkunsten. U beschikt over een relevant (inter)nationaal netwerk binnen het professionele veld en hebt affiniteit met onderwijs. Ervaring met het hoger onderwijs is een plus.

Als directeur beschikt u over sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, u kunt goed luisteren en organiseren. Vanuit de academie onderhoudt u met enthousiasme de bestaande contacten in het netwerk en breidt die uit waar u daartoe kansen ziet. Daarnaast heeft u oog voor een goed proces en bent u resultaatgericht. U heeft ervaring op directieniveau en u bent in staat de academie binnen de diverse ArtEZ-gremia stevig te vertegenwoordigen. U heeft ruime ervaring met bedrijfsvoering en het leiden van grote projecten. Een hbo+ of wo werk- en denkniveau is vereist.

Taken

Wat verwachten wij?
Wij verwachten dat u als directeur de academiecultuur ondersteunt, omarmt en stimuleert. Die cultuur kenmerkt zich door het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid voor processen als onderwijsondersteuning, begroting en planning. U bent betrokken bij wat er speelt binnen de opleidingen en ondersteunt de opleidingen bij het vertalen van de ArtEZ-brede onderwijsvisie. In het onderwijs zijn eigen verantwoordelijkheid en regie, flexibilisering en samenwerking sleutelwoorden. Dit leidt tot toekomstbestendige, betaalbare curricula en interactie tussen bacheloronderwijs, masteronderwijs en onderzoek.

U stelt zich faciliterend op in het team van hoofden en durft samen met hen risico’s te nemen met het oog op innovatie, zonder dat u uw eindverantwoordelijkheid voor de academie uit het oog verliest. U geeft leiding aan de ondersteunende diensten binnen de academie en bent verantwoordelijk voor portefeuilles als onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, personeel & organisatie en financiën.

Binnen ArtEZ werkt u samen met het College van Bestuur, de directeuren van andere academies en het Servicebedrijf. U bent verantwoordelijk voor diverse academie-overstijgende, ArtEZ-brede portefeuilles en draagt bij aan de ontwikkeling van ArtEZ als organisatie. Dit vraagt om een directeur die niet alleen opereert op de as tussen academie en College van Bestuur, maar die ook verbindend kan werken, met name bij het realiseren van doelstellingen op bijvoorbeeld het gebied van inclusie, huisvesting en flexibilisering. Buiten ArtEZ speelt u een actieve rol in het onderhouden en uitbreiden van het netwerk dat bestaat uit lokale, regionale, nationale en internationale partners zoals cultuur- en onderwijsinstellingen en bedrijven.

Wij bieden

Wij bieden
De aanstelling vindt plaats voor een jaar met uitzicht op verlenging. We gaan in eerste instantie uit van een totale termijn van vier jaar. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 5.202 en maximaal € 6.631 (functienaam: Directeur, functieschaal 14). Naast een informele en open werksfeer bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-HBO zoals een vakantietoeslag van 8%, een 13e maand en goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Contactgegevens

Sollicitatie en informatie
Solliciteren kan tot en met 1 september 2019 via de button Solliciteer direct. U kunt uw sollicitatie richten aan het College van Bestuur. U heeft in twee rondes gesprekken met de selectiecommissie. Na deze twee gespreksrondes volgt een ontmoeting met de toetsingscommissie. Er wordt gevraagd naar referenties en een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Informatie over de vacature kan, in verband met vakantie, vanaf 5 augustus ingewonnen worden bij Maarten Bremer, lid College van Bestuur, e-mail: m.bremer@artez.nl.

Voor meer informatie over ArtEZ en werken bij ArtEZ, ga naar: www.artez.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Online screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kan deel uitmaken van deze selectieprocedure.

Overige Vacatures