Stadsschouwburg Utrecht

ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Gepubliceerd op: 13 juli 2022

Contract: 36
Vanaf: per direct
Plaats: Utrecht

Organisatie

Wie ben jij?
Je bent hét boegbeeld van Stadsschouwburg Utrecht (SSBU). Beschikt over
uitstekende communicatieve vaardigheden en een verbindende en empathische
bestuursstijl. In nauwe samenspraak met het MT stuur je op een goede balans
tussen de inhoudelijke belangen, een gezonde bedrijfsvoering en externe
representatie. Als sleutelfiguur weet je organisaties rond de schouwburg te
betrekken en relevante trends en ontwikkelingen om te zetten naar kansen voor
de organisatie.

Utrecht is een diverse stad, midden in Nederland met veel culturen en een
relatief jong publiek. Er is een theaterschool, een universiteit, er opereren
grensverleggende makers die zowel op internationaal als op lokaal niveau
werken. Dit geeft een ideale bedding om artistiek inhoudelijk out of the box te
kunnen denken en unieke avonturen aan te gaan. Je speelt een belangrijke rol in
het ondersteunen van het vernieuwende karakter van het Utrechtse veld. In
verbinding met die Utrechtse basis, kun je op nationaal en internationaal niveau
werken. Je bent een culturele bruggenbouwer die samenwerkingen binnen en
buiten de podiumkunsten aangaat en kansen voor de schouwburg weet te
creëren en te verzilveren.

Wie zijn wij?
We zijn een van de grootste schouwburgen van Nederland en programmeren
voor een veelzijdig en gretig Utrechts publiek en ver daarbuiten. De
programmering bestaat uit: toneel, muziektheater, cabaret en dans, aangevuld
met opera, musical, circus en show. Van traditioneel tot experimenteel. Ook
kijken we over de grenzen en tonen belangrijk internationaal werk. We hebben
oog voor jonge makers en zetten stevig in op talentontwikkeling.

Stadsschouwburg Utrecht werkt nauw samen met het Nederlandse
podiumkunstenveld en de gezelschappen, met de Utrechtse gezelschappen in het
bijzonder en met festivals als SPRING, Tweetakt en het Nederlands Film Festival.
We produceren ook elk seizoen een eigen kerstproductie voor de hele familie en
zijn regelmatig coproducent voor locatieproducties. Daarnaast beschikt de
schouwburg over een eigen restaurant, Zindering, en het dagcafé Mevr. Dudok.
We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in ons theater. Daarom
experimenteren we met nieuwe strategieën om jongere en diverse
publieksgroepen en partners te bereiken en te behouden.

De organisatie
Bij de SSBU werken 150 medewerkers en een pool van ZZP-ers onderverdeeld in
vijf verschillende afdelingen. Gastvrij zijn voor iedereen zit in de haarvaten van
de organisatie en daar zijn we trots op. Met de hele organisatie werken we
dagelijks toe naar het moment waarop spelers, publiek en partners samen het
theater beleven.

Vacature

Wat ga je doen?
Als onze algemeen directeur/bestuurder initieer je en geef je vorm en leiding aan
de strategische richting en doelen. Je draagt primair zorg voor een
toekomstbestendige inhoudelijke koers van de schouwburg. Je beschikt over
moderne leiderschapskwaliteiten waarbij het geven van vertrouwen en durven te
innoveren centraal staan. Je zorgt voor een veilige, open en inclusieve
organisatie, waarin veel ruimte en aandacht is voor de ontwikkeling van talent
van zowel medewerkers als bespelers. Je inspireert en stimuleert.
In samenspraak met de afdelingshoofden vind je een balans tussen artistieke en
zakelijke ambities en resultaten. Je onderhoudt goede contacten met in- en
externe stakeholders, zoals de ondernemingsraad, Gemeente Utrecht, HKU,
Utrechtse makers en Founders & Partners van de schouwburg.

Je geeft direct leiding aan en werkt nauw samen met het 5-koppige
managementteam en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Wij zoeken

Persoon
Je bent een verbinder die:
● uitgebreide kennis heeft van en ervaring in de culturele sector, zowel
artistiek als zakelijk;
● een relevant netwerk heeft in de culturele sector;
● gewend is in een context te werken met verschillende stakeholders en
belangen;
● ervaring heeft met het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de
(strategische) ontwikkeling en controlecyclus van een organisatie;
● goed kan luisteren, besluitvaardig en scherp is en beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit;
● de SSBU als boegbeeld enthousiast en overtuigend representeert en
positioneert - offline en online;
● aandacht heeft voor diversiteit en inclusiviteit, in al haar facetten;
● coacht wanneer het kan en stuurt wanneer het moet;
● zich goed kan uiten in woord en geschrift;
● een open en toegankelijke persoonlijkheid is en sterk is in het leggen en
onderhouden van relaties;
● liefde heeft voor de stad Utrecht.

Taken

Wat verwachten we van je?
Je bent een inhoudelijk, inspirerend leider en cultureel ondernemer die:
● in staat is een inhoudelijke, innovatieve en heldere toekomstvisie voor de
schouwburg te ontwikkelen, ambitieuze en realistische doelen te
formuleren en daarop te sturen;
● anticipeert op culturele trends en maatschappelijke en/of politieke
ontwikkelingen en een visie heeft hoe daar als culturele organisatie van nu
toe te verhouden;
● een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de
organisatiedoelstellingen in relatie tot de ontwikkelingen in de stad;
● samen met het managementteam resultaat- en actiegericht werkt aan de
hand van een heldere beleids- en controle cyclus en daarbij alle
medewerkers betrekt;
● een organisatiecultuur stimuleert waarbinnen medewerkers en externe
belanghebbenden goed met elkaar samenwerken en zich uitgenodigd
voelen mee te denken bij visie- en strategieontwikkeling en de uitvoering
daarvan;
● proactief samenwerkt met de andere culturele instellingen en bedrijven in
Utrecht en daarbuiten.

Wij bieden

Het betreft een fulltime overeenkomst met honorering volgens de richtlijn
bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen.
De benoeming is in eerste instantie voor 1 jaar. Bij een succesvolle
samenwerking wordt het contract na een jaar omgezet naar onbepaalde tijd. Wij
gaan graag in gesprek met kandidaten (m/v/x) die zichzelf herkennen in het
profiel.

Inclusieve organisatie
SSBU is een inclusieve organisatie. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent,
van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw
kennis, kunde en talenten en wat je daarmee voor onze organisatie kunt
betekenen.

Contactgegevens

Reacties
Brieven met cv kunnen tot uiterlijk 29 augustus worden gemaild naar:
saskiadrenth@changekitchen.nl
Vragen kunnen gesteld worden via hetzelfde mailadres.
De gesprekken vinden plaats in september. De nieuwe directeur start bij
voorkeur in november of december.

Overige Vacatures