Adelheid+Zina

Hoofd communicatie & marketing

Gepubliceerd op: 5 januari 2021

Contract: 0,8 fte
Vanaf: op korte termijn
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Het theatergezelschap Zina van mede-, neder- en buitenlanders, buitenstaanders en wijknomaden
maakt theater om een diepgaande ontmoeting met ‘de Ander’ te bewerkstelligen.
Onze methode is: aanbellen. Letterlijk. We trekken de wijken in en laten ons door buurtbewoners
adopteren. We leven samen hun leven en met hen vormen we deze levensverhalen om tot een
voorstelling, een levensveranderende ontmoeting tussen publiek en de ‘Ander’. Want als je elkaars
verhalen kent, zie je de mens tegenover je met nieuwe ogen. Zo is in 2011 voor het eerst de
WijkSafari ontstaan waarna er vele volgden in binnen- en buitenland, waaronder in een azc en in
Mexico.
De bijzondere kracht van het werk van artistiek leider Adelheid Roosen schuilt in de kruisbestuiving
van haar artistieke visie en maatschappelijk engagement. Vrouwelijke seksualiteit in de moslimwereld,
eerwraak, Alzheimer, dakloosheid, liefdesrelaties, geen onderwerp wordt gemeden en
juist het vrijmoedig bevragen is de kern van ons werk. Zoals in De Gesluierde Monologen (2003),
Is.Man (2008), Mam (2009), Hetty&George (2013), Niet Meer Zonder Jou (2015), Thuislozen (2018)
en Rijsen&Rooxman, DeDikkeMuiz&Sjors (2019).
Naast de voorstellingen en films die we maken, hebben we een aantal doorlopende projecten en
methodieken zoals de WijkJury, AlzheimerFluisteren en Ik Ontmoet Mij. Onze levende installaties
als de Beauty Verhalen Salon en Omdat Je Mij Ten Diepste Aangaat strijken met regelmaat neer
op festivalterreinen, buurthuizen en conferenties. Onze veelheid aan projecten wordt gedragen
door, onder meer, medeoprichters Myriam Sahraoui en Nazmiye Oral. Onze uitvalsbasis is Amsterdam
en van hieruit trekken we naar theaters, locaties en festivals in Nederland en in het buitenland.

Vacature

Als hoofd communicatie & marketing geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling en aan een team van freelancers. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de zakelijk leider en de artistieke kern, bestaande uit Adelheid Roosen en Ola Mafaalani.
In januari 2021 start de uitvoering van het nieuwe kunstenplan 2021-2024 van Adelheid+Zina. Je vertaalt de artistieke en zakelijke doelstellingen naar een meerjarige communicatie- en marke-tingstrategie. Je zet de dromen om in concrete campagnes. Je verbindt nieuwe strategieën aan het rijke pionierswerk dat Adelheid+Zina de afgelopen decennia heeft verricht. Als leidingge-vende van het team zorg je ervoor dat iedereen zijn/haar werk optimaal kan uitvoeren en zich daar goed bij voelt. Je coördineert de werkzaamheden en bewaakt de planning.

Wij zoeken

We zoeken vooral lef, vindingrijkheid en een ingebouwde lust om met zoveel mogelijk mensen en groepen te communiceren.
Je hebt aantoonbare leidinggevende capaciteiten. Je staat voor je afdeling en je bent handig in het overtuigen en inspireren van anderen.
Aantoonbare marketingervaring door werk en/of opleiding (communicatie, NIMA, mar-keting, creative industry) is een pre.
Je denkt en handelt intercultureel en interdisciplinair.
Je hebt affiniteit met het creatieve veld en met name de (podium)kunsten.

Profiel werknemer
Je bent naast teamleider en marketeer ook een energieke impactmaker, een community-manager en creatieve producent. We zijn een voorloper in het theaterveld en we zoeken iemand die wil meewerken om ook op communicatiegebied vooruit te lopen. Je durft te denken in on-gebruikelijke oplossingen en kent ons gevarieerde publiek en weet hoe hen te bereiken. Je bent goed op de hoogte van bestaande marketinginstrumenten, monitort en rapporteert als vanzelf-sprekend de resultaten van je werk en weet snel te schakelen om het gewenste resultaat te be-reiken. Je vindt het leuk om in teamverband te sparren over teksten, beelden, uitdagingen en mogelijkheden en schroomt niet hulp in te schakelen wanneer dat tot een beter resultaat leidt.

Taken

Een van de doelstellingen voor de komende periode is het creëren van een helder imago en het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid. We vragen je om een stevige bran-dingstrategie te ontwikkelen en uit te voeren. Je bouwt actief mee aan het merk Adelheid+Zina en beschermt en ontwikkelt onze huisstijl.
Zina vertelt met haar projecten vele verhalen. Je leidt de meerstemmigheid in de communicatie en je coördineert het maken van content die het publiek raakt en inspireert. Het werkveld van Zina bestaat uit communities. Als communicatie-manager beweeg je je in dat veld. Je bedenkt hoe we de doelgroepen kunnen bereiken. Je schept mogelijkheden. Je ontwikkelt instrumenten, waarmee de hele organisatie aan de slag kan. We willen de impact van ons werk delen met de wereld. Je coördineert ook alle pers- en mediavoorlichting.
Je bent verantwoordelijk voor de marketingcampagnes en publiciteitsuitingen, die je samen met het team, onze coproducenten en theaters waar we spelen ontwikkelt. Je genereert free publici-ty en je organiseert waar nodig publieksonderzoek.

Wij bieden

Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao voor Toneel en Dans, schaal VIII (min. € 2.933 - max € 4.337).
Zina biedt een veeleisende en dynamische functie in een jong en enthousiast team met een in-spirerende werksfeer. We zijn gehuisvest in een fijn pand in het centrum van Amsterdam en wer-ken met een aantal projecten vanuit ons atelier ‘De Vlugt’ in Amsterdam Nieuw-West.
In alles wat we doen streven we bewust naar een diverse samenstelling van onze teams.

Contactgegevens

Je motivatie en cv kun je voor 18 januari 2021 sturen naar vacature@adelheidzina.nl t.a.v. Bregtje Bos, zakelijk leider, o.v.v. Sollicitatie Hoofd communicatie & marketing.
Voor meer informatie kun je haar e-mailen via bregtje.bos@zinaplatform.nl of bellen via 020 77 24 319. De gesprekken vinden eind januari plaats.

Overige Vacatures