Academie voor Theater en Dans

Artistiek Leider opleiding Theaterdocent Voltijds

Gepubliceerd op: 12 april 2019

Contract: 0,8 fte
Vanaf: juni 2019
Plaats: Amsterdam

Organisatie

De Academie voor Theater en Dans (ATD) is een academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) met zestien bachelor-, master- en associate degree opleidingen op het gebied van dans en theater. De academie leidt op hoog niveau op voor de beroepspraktijk, zowel nationaal als internationaal. De waarde en impact van de kunsten in een veranderende samenleving staan centraal in de ontwikkeling en vernieuwing van de curricula. Er zijn opleidingen tot acteur, theatermaker, mimespeler, danser, choreograaf, theater- of dansdocent, en tot regisseur, scenograaf, technisch ontwerper, inspeciënt, productieleider en creative producer.

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is een hbo-instelling voor kunstonderwijs. Het onderwijs wordt, behalve door de Academie voor Theater en Dans, verzorgd door de Breitner Academie, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst.

De opleiding Theaterdocent van de ATD kent twee varianten: een voltijds bacheloropleiding en een verkorte bacheloropleiding. De laatste is parttime, duurt twee jaar en is gericht op professionals die al een bachelorgraad in een theateropleiding hebben behaald of vergelijkbare ervaring hebben. Het is één opleiding die door een verschil in duur, vanwege de ervaring, achtergrond en leeftijd van de studenten, in twee verschillende curricula wordt aangeboden.

Vacature

De opleiding Theaterdocent Voltijds zoekt, vanwege de huidige interim invulling, per juni 2019 een:

Artistiek Leider (0,8 fte)

die het beleid, dat nu gevormd wordt, de eerste jaren voortzet en ontwikkelt om te zorgen voor continuïteit en verdieping. Het bestaande, vernieuwde curriculum vormt hierbij het uitgangspunt.

Functie-inhoud
De artistiek leider geeft sturing en leiding aan de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs in combinatie met het zelf verzorgen van onderwijs. Hij/zij geeft leiding aan een team van docenten en is functioneel leidinggevende van de onderwijsondersteuners. De artistiek leider heeft de benodigde aandacht voor bedrijfsvoering en voor een doelmatige en kostenefficiënte inzet van mensen en middelen.

Tevens adviseert de artistiek leider over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs in de gehele academie en legt hij/zij verantwoording af aan de directeur. Hij/zij committeert zich aan de governance structuur waarvoor de ATD gekozen heeft, waarin zelforganisatie, deep democracy en participatie in bestuur en advies van de gehele academie uitgangspunten zijn. De interne en externe representatie van de opleiding wordt onderling afgestemd en is consistent met de visie en missie van de opleiding en de academie.

Wij zoeken

Functie-eisen
De artistiek leider:
• heeft leidinggevende kwaliteiten en ervaring;
• heeft kennis van theaterpedagogische, zakelijke en artistieke processen;
• is een inspirerende teamspeler;
• heeft een relevante visie op maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de kunstpedagogische praktijk, community art en de podiumkunsten in brede zin;
• heeft een goed oog voor de (ontwikkeling van de) diversiteit in het werkveld van de podiumkunsten;
• heeft inzicht in en affiniteit alsmede ervaring met kunstvakonderwijs en/of talentontwikkeling;
• heeft een aanzienlijk, passend netwerk binnen de theaterpedagogische praktijk en de podiumkunsten en kan dat inzetten voor de ontwikkeling, inhoud en kwaliteit van de opleiding;
• is betekenisvol in de werving, coaching en begeleiding van studenten;
• heeft een open, flexibele houding;
• ziet in de Academie voor Theater en Dans een inspirerende omgeving en bewaakt de kwaliteit ervan;
• spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.

Taken

De artistiek leider Theaterdocent Voltijds is samen met de artistiek leider Theaterdocent Verkort verantwoordelijk voor:
• de visie en missie van de opleiding als geheel en de ontwikkeling, communicatie en validiteit van die visie;
• afstemming, samenwerking en vaststelling van programma, curricula, organisatie, financiën en zorg voor personeel en medewerkers;
• afstemming, samenwerking en vaststelling van kwaliteitszorg, accreditatie en onderwijs.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden
De Academie voor Theater en Dans biedt een prettige werkkring in een modern, voor theater- en dansonderwijs ontworpen gebouw, centraal gelegen in Amsterdam. Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo.

De functie is ingeschaald in schaal 13 (maximaal € 6.036,- per maand bij een volledige aanstelling).
Dit is exclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Honorering is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op verlenging.

Contactgegevens

Inlichtingen en sollicitaties
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Alma Netten, a.netten@kunstenmedia.nl. Meer informatie over de AHK en de Academie voor Theater en Dans is te vinden op www.ahk.nl.

Uw sollicitatie kunt u richten aan de Academie voor Theater en Dans, t.a.v. directeur Jan Zoet. Deze kunt u vóór 1 mei indienen via e-mail, a.netten@kunstenmedia.nl, onder vermelding van ‘Artistiek Leider Theaterdocent Voltijds’. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt medio mei plaats.

De AHK streeft naar een evenwichtig en divers samengesteld personeelsbestand. In de selectieprocedure wordt hier rekening mee gehouden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Overige Vacatures