Bij het maken van dit jaarboek bleek regelmatig dat vrij voor de hand liggende gegevens onbekend zijn of niet systematisch worden verzameld. Een van de doelen van het Theaterjaarboek is in de toekomst meer databases aan elkaar te koppelen en meer gegevens vast te leggen, zodat ook een deel van onderstaande vragen kan worden beantwoord:

Hoeveel producties spelen in de grote zaal en hoeveel in de kleine zaal?

Hoeveel producties zijn uitvoeringen van repertoirestukken?

Welke teksten zijn vertaald (en gespeeld), maar niet uitgegeven?

Hoeveel voorstellingen worden gemaakt met subsidiegeld en hoeveel zonder?

Is het draagvlak voor de podiumkunsten toegenomen of afgenomen?

Hoeveel kunstenaars hebben vanaf 2013 hun financiële steun verloren en zijn toch doorgegaan?

Rekenen we een TA-junior voorstelling als Kings of War jr. wel of niet mee als professionele productie?

Hoeveel voorstellingen zijn gemaakt, ondanks dat de subsidieaanvraag is afgewezen?

Hoeveel projecten zijn niet echt goed geworden omdat er net niet genoeg geld was?

Hoe zou het veld eruit zien als er andere criteria zouden zijn gebruikt?

Wat is de omzet van de BIS-instellingen?

Hoe groot is de hoeveelheid sponsorgeld die theaterinstellingen binnenhalen? Halen grote instellingen meer op dan kleine?

Hoe oud zijn de medewerkers aan voorstellingen?

Welke voorstellingen konden niet gemaakt worden omdat de makers de rechten niet kregen?

In welke voorstellingen werden alsnog clandestien teksten van Albee, Brecht, Coward gespeeld?

Hoeveel personages zijn geschrapt?

In hoeveel voorstellingen wordt op spitzen gedanst?

Welke voorstellingsmaterialen worden door gezelschappen bewaard en welke weggegooid?

Hoeveel instellingen hebben gerommeld met hun cijfers, uit angst dat ze erop worden afgerekend of dingen hebben beloofd die niet waar te maken zijn?

Hoeveel werkers in de podiumkunsten hebben een burn-out gekregen?

Hoeveel werkers in de podiumkunsten waren in dienst en zijn nu zelfstandige?

Hoeveel werkers in de podiumkunsten zijn niet adequaat verzekerd tegen langdurige ziekte?

Welke voorstellingen dragen bij aan de culturele diversiteit van de podiumkunsten?

Welke spelers noemen we wit?

Draagt Ramsey Nasr bij aan de culturele diversiteit van het ensemble van Toneelgroep Amsterdam?

Hoeveel spelers of dansers hebben gezelschappen vast in dienst?

Hoeveel voorstellingen gingen expliciet over de vluchtelingencrisis?

Worden er meer komische voorstellingen gemaakt dan tragische? Of andersom?

Hoever heeft het publiek gereisd om de voorstelling te bezoeken?

Hernemen gesubsidieerde producenten vaker oude voorstellingen dan ongesubsidieerde producenten?

Welke voorstellingen worden niet gerecenseerd?

Welke voorstellingen worden het best bezocht?

Welke voorstellingen zijn mislukt?

Hoe lang duurt een voorstelling gemiddeld?

Voor welke voorstellingen zijn de kaartjes het duurst?

Wat is de modale prijs voor een theaterkaartje?

Hoeveel Nederlandse voorstellingen spelen in het buitenland?

Welke voorstellingen hadden de meeste speelbeurten? Welke de minste?

Hoeveel voorstellingen zijn er te zien buiten de grote steden?

In hoeveel voorstellingen wordt gerookt op het toneel?

Bij hoeveel voorstellingen staan de acteurs al op het toneel tijdens de inloop?

Bij hoeveel voorstellingen werd er in de zaal gespeeld?

In hoeveel voorstellingen komt het publiek aan het woord?

Hoeveel voorstellingen maken gebruik van zendmicrofoons?

Hoeveel dieren stonden er op het toneel?

Dossiers

Theaterjaarboek 2016