1914
Het ligt in den aard der zaak, dat in den regel revues vallen buiten het kader van bespreking in dit blad. Toch wensch ik met een enkel woord gewag te maken van de revue, die thans door het Ned. Opera- en Operetten-gezelschap in den Hollandschen Schouwburg wordt opgevoerd…Van de spelers was er meer dan één, die het genre goed had begrepen, vooral de heer Louis Davids, de droog-komiek die leven in de brouwerij bracht zoodra hij ten tooneele kwam…’t Was geen hooge kunst, maar zoo geschreven en zoo gespeeld was het toch wel kunst!
(C. Vaillant in Het Toneel, jaargang 43, nr. 10)

Abonnees lezen meer

Deze pagina is gratis te lezen voor ingelogde abonnees van Theatermaker. U kunt inloggen met uw emailadres en uw wachtwoord. Heeft u wel een abonnement maar geen wachtwoord? Mailt u dan met info@theatermaker.nl. Bent u geen abonnee? Neem dan een abonnement!

Alles lezen uit Theatermaker? Neem een abonnement Neem een abonnement