Toneel AMNÈ(I)S(T)IA: Say Sorry - Action Zoo Humain, IT Teatre 8 maart 2019

Chokri Ben Chikha, de Belgische regisseur die in Nederland vooral furore maakte met de ongelukkige afsluiting van zijn Staat van het Theater, hernam zijn succesvoorstelling Amne(st)ie met een groep vierdejaars acteurs in Barcelona. Ook in de herwerkte versie draait het om het opbiechten en erkennen van fouten voor de camera. Dat pogen pijnpunten en blinde vlekken in het eigen verhaal of de eigen geschiedenis prijs te geven, vraagt normaliter om veel fijngevoeligheid. Maar Ben Chikha bewandelt een andere weg: hij benadert de pijn, de schande en het onrecht met humor en hyperbolen. (meer…)