Een piccolo en een fagot fluiten naar elkaar, elk vanaf een andere rand van de ronde speelvloer. Ze gaan een duet aan, terwijl  in het midden een hoge, ronde doos staat. Het doek glijdt in de doos en opeens piept er een hoofd boven de rand uit. En nog één. De twee hoofden draaien zich om, zien elkaar, schrikken en duiken weg. De jonge toeschouwers op Festival 2 Turven Hoog hebben dikke pret. 

Dit is het Wervelwind Ensemble. Vijf muzikanten die dit keer muziektheater maken voor de allerkleinsten. In de nieuwste voorstelling Zwier, een kleinschalige coproductie met Festival 2 Turven Hoog, tonen ze aan precies te weten wat hun dreumes- en peuterpubliek boeit.

Als opvolger voor de achtplusvoorstelling Smak richt het ensemble zich nu op een hele jonge doelgroep van 1 tot 4 jaar. Hierbij is gekozen voor een tekstloze benadering, waarbij de titel in allerlei draaibewegingen tot uiting komt.

Alle klanken die in Zwier klinken, komen dus van de instrumenten die het blazerskwintet bespeelt. Dat betekent dat de vijf muzikanten voor de eerste keer sinds hun oprichting hun publiek met beweging en mimiek moeten bespelen. Die onervarenheid steekt hier en daar de kop op en leidt ertoe dat sommige bewegingen wat krachtiger hadden kunnen worden uitgevoerd.

Onder leiding van regisseur Ide Heiningen en Virág Deszo houden de in groen en blauw gestoken muzikanten het klein. Er wordt geen verhaal verteld, maar met heldere, eenvoudige beelden en een goede publiekscommunicatie houdt het Wervelwind Ensemble de aandacht van hun toeschouwers vast. Intimiteit, kalmte en herkenbaarheid zijn daarbij troef.

Toek Numan componeerde voor het blazersensemble nieuwe muziek. Hij laat de kinderen rustig kennismaken met de klank van de verschillende instrumenten. Ook gaan ze duetten aan, soms als een vraag- en antwoordspel, dan weer als een echo van elkaar. Als hij de klanken van de instrumenten samen laat komen in een vrolijke wals, draaien de vijf muzikanten in het rond.

Niet alleen de muziek en de muzikanten zwieren en zwaaien. De ronde doos blijkt te bestaan uit vier kwartronde vormen, die omgetoverd kunnen worden tot objecten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Multifunctionele voorwerpen, die de ene keer een tunnel zijn waar je onderdoor kunt kruipen, en even later een schommel waarop de muzikanten al spelend heen en weer bewegen.

Zo maakt het Wervelwind Ensemble educatief en onderhoudend muziektheater met herkenbare beelden. Zwier is een speelse voorstelling, waarin de allerjongsten kennismaken met de schoonheid van blaasinstrumenten. Ook letterlijk: de glanzende blaasinstrumenten zoals hobo, hoorn en klarinet mogen na afloop aangeraakt worden.

Foto: Saris & den Engelsman