Witte vlaggen hangen verspreid door de ruimte. Op de vloer een aantal hoekige constructies van witte balken. Als opgeworpen barricades in een decor van rebellie en revolutie; een leeg en inwisselbaar protest. Het strak vormgegeven toneelbeeld van Janco van Barneveld roept precies de goede beelden op, zonder dat het ergens te illustratief wordt. Helemaal conform deze dansvoorstelling.

Een ambitieus project van dansgezelschap Project Sally Maastricht: artistiek leiders Stefan Ernst en Ronald Wintjens zetten vijf choreografen (behalve henzelf ook Itzik Galili, Martin Harriague en Stephen Shropshire) op één voorstelling. Dat kan twee dingen opleveren: een warrige, uitwaaierende voorstelling of een veelzijdige, rijke productie. Revolt pakt zonder twijfel goed uit. Het resultaat is een heftig en integer beeldverhaal van een klein uur; dat helemaal over de jongeren op het podium lijkt te gaan.

Thematiek en esthetiek vallen naadloos samen in deze voorstelling. Als groep kijken de zes jonge dansers (geboortejaren variëren van 1989 tot 1993) vol zelfvertrouwen de zaal in, solerend zijn ze kwetsbaar. Het is een spannende verbeelding van een rebellerende generatie. Rebellerend tegen de maatschappij, tegen de rebellerende groep waar ze onderdeel van uitmaken, en tegen zichzelf.

De voorstelling is een aaneenrijging van dergelijke beelden: die van het grote geheel waartegen verzet wordt, of waarnaar verlangd wordt. De groep die vanaf een afstand een veilige haven lijkt, maar eenmaal onderdeel ervan toch beklemmend aanvoelt. Uiteindelijk zaait er iemand tweedracht en is die groep – die even eerder nog moeiteloos als één groot organisme door de zaal bewoog – uiteengevallen in losse individuen. Niets is zeker, behalve dat niets beklijft.

Die thematiek wordt door de verschillende choreografen op verschillende manieren, in verschillende vormen en beelden belicht. Revolt bestaat voornamelijk uit strak geregisseerde groepsbeelden – waar alle dansers op de vloer elkaar nodig hebben in complexe, gymnastische choreografieën. Daarin verzuipt het zichzelf soms ook: de spaarzame solo’s en duetten zijn qua dynamiek dan ook een verademing.

Project Sally pakt in zijn nieuwe voorstelling het onderwerp rebellie op een uiterst esthetische wijze aan, iets wat bijna paradoxaal genoemd kan worden. Gecontroleerde chaos, uitgevoerd door bevlogen en zeer talentvolle dansers. Naar het einde toe wordt de expliciete anti-oorlog-boodschap een tikkeltje moralistisch – juist binnen een dans waarin de thematiek kraakhelder maar nergens uitleggerig was.

Niettemin is Revolt een bijzonder toegankelijke, inhoudelijke en ter zake doende dansvoorstelling van een jong en bruisend gezelschap.

Foto: Joey Roberts