Wie is er sterker: de kunstenaar of zijn kunstwerk? Die vraag dringt zich op tijdens de performance Press, van beeldend kunstenaar, performer en circusmaker Camiel Corneille. Na een reeks verstilde visuele krachtmetingen vinden de kunstenaar en zijn kunstwerk – en in dit geval ook de performer en zijn scenografie – een prachtige balans.

Press is Corneilles eerste publieke presentatie in het kader van het tweejarig ontwikkeltraject van het Fonds Podiumkunsten, dat hij onder de vleugels van Festival Circolo aangaat. De voorstelling van een klein half uurtje, vormt de aftrap van zijn overkoepelende ‘Repro Project’ – een theatraal onderzoek naar de afhankelijk tussen mens en machine. Op Festival Circolo is deze openluchtvoorstelling, die zich op het snijvlak van circustheater en beeldende kunst begeeft, te zien tussen de grote circustenten op het festivalhart in het Tilburgse Leijpark. Toeschouwers kunnen gedurende de performance om het speelvlak heen lopen.

Centraal staat een metershoog kubusvormig object met daarin een grote plaat die om zijn diagonale as kan draaien. De mens – Corneille zelf – zorgt aanvankelijk voor beweging: door zijn toedoen begint de plaat te draaien. Maar al snel keert die beweging zich tegen hem: hij glijdt, schuift en ontwijkt, en incasseert af en toe een harde klap. Zijn bewegingen zijn totaal afhankelijk van het object dat hij zelf in beweging bracht. Zelf is hij nietig: hij wordt volledig gestuurd door de installatie om hem heen, als een grote onbestemde, abstracte kracht waaraan je je alleen maar kan onderwerpen.

Press draait vervolgens om het herveroveren van de macht over het object. Daarmee is de zeggingskracht van deze korte etude evident en eenvoudig: de sleutel is het vinden van balans. Om de controle over de machines terug te winnen, moet er een nieuw evenwicht gezocht worden. Omdat het publiek 360 graden om de performance heen mag lopen zetten de bewegingen op de speelvloer overigens op hun beurt ook het publiek weer in beweging. De reikwijdte van een simpele beweging kan dus voor een verregaande en veel complexere dynamiek zorgen. Mooi, en tamelijk verontrustend.