Onstuimige parels stuiteren de marmeren museumtrappen af, creatieve dansers rollen over de treden naar boven. De Lakenhal presenteert een ‘museale choreografie’, waarin dans, beeldende kunst, literatuur, muziek, etnografica en kunstnijverheid gloednieuwe verbindingen met elkaar aangaan. Choreografe en gastcurator Karin Post wist een scala aan kunstenaars te bewegen een aandeel te leveren in haar project dat laat zien hoe divers schoonheid kan zijn.

Parelen in kunst, natuur en dans heet het Gesamtkunstwerk dat Post met kunstenaars uit diverse disciplines creëerde en dat de komende vier maanden te zien is in Leiden. Het idee ontsproot elf jaar geleden in het brein van de choreografe, toen ze in Australië Aboriginals zag dansen. Witte stippen op een donkere huid, die als het ware een beweeglijk snoer vormen dat slingert door de ruimte en de tijd. Posts geest sprong over naar de witte punten uit de motion capture-software die de bewegingen van een danser via sensoren omzet in abstracte vormen. Zo gaf zij twee decennia geleden samen met beeldend kunstenaar Yvonne Fontijne een boost aan het streven de danskunst los te maken van personages en verhalen en het lichaam tot het uiterste te abstraheren.

Van natuurvolk tot stedeling, van koningsdochter tot operadiva, van vroege handelsreiziger tot hedendaags kunstenaar – de fascinatie voor het glanzende bolletje is een universele. Siluce, het meisje uit het moderne sprookje dat Rob de Graaf schreef, kreeg ook een mooie parel van een vis, maar helaas raakte ze hem kwijt. Op haar zoektocht zwemt ze van de warme Stille Zuidzee naar de koude Noordzee, waar vijandelijkheid het van gastvrijheid wint. Haar belevenissen zijn gevat in de audiotour, die ons in tien scènes dwars door het museum langs een keur aan schilderijen, objecten, installaties foto’s en films leidt.

Het is een route die ons onbevangen laat kijken naar zestiende-eeuwse schilderijen naast recent opgenomen dansfilms van onder anderen Michael Schumacher, Het Nationale Ballet en LeineRoebana. Naar het Portugees porcelein uit de verzameling van beeldend kunstenaar Rob Birza en de grilliggevormde bruikleendieren uit het museum Naturalis. Naar de teruggevonden oude skeletten en de met purschuim vervaardigde nieuwe sculpturen van Joep van Lieshout. Naar de dansende lichamen van vlees en bloed en de dynamische computergraphics van Danielle Kwaaitaal. Post c.s. presenteren een snoer van fascinerende vormen, kleuren, klanken en materialen in een zinsbegoochelend samenspel. Ze offreren de Lakenhalbezoeker een bevrijdende duik in het bassin van de verbeelding dat doorstroomt over de randen van plaats en tijd. Prachtige parelen liggen er voor het oprapen.