De installatie Inland Island van Tineke De Meyer, die tijdens festival Beyond the Blackbox te zien was, dompelt de bezoeker onder in een besloten wereld van gewaarwordingen. Ze vormen een welkome afwisseling op het gedruis van het festival buiten.

We zitten met zijn achten rond een schaars verlichte tafel met de handen voor ons uitgespreid. Op het ruw gemaakte blad tekenen zich enkele onduidelijke vormen af. We hebben een koptelefoon op. Een vrouwenstem spreekt ons toe. De stem is onderdeel van een geluidscompositie die soms meer stem toevoegt of de stroom van de woorden laat haperen of van pitch verandert, wat het gemanipuleerde van de realiteit van de stem heel duidelijk maakt.

De stem vertelt ons wat te doen, hoe ons op te stellen en waaraan te denken. De stem contempleert ook op haar eigen wezen, vertelt dat ze zonder lichaam is, liminaal, een grensgeval tussen realiteit en fictie. Als toeschouwer komen we zo in een soort van seance terecht, waarbij de geest dan wel meteen uit de fles is en ons zonder aarzelen mee op sleeptouw neemt.

Eerst stelt de geest ons vragen over hoe wij waarnemen en ons verhouden tot onszelf en anderen. Ogen en handen spelen daarbij een grote rol. Het kijken wordt gethematiseerd vanuit een soort innerlijk oog en mediatieve stemming in het donker, terwijl onze handen voor ons op tafel liggen en samen met de handen van de anderen een landschap vormen.

Behalve de enorme rust die uitgaat van in het semi-donker zitten met een aantal mensen, voert de stem ons via ons lichaam en de verzameling handen naar een dal, waar een berg oprijst en een enorme hoeveelheid licht is, die de ik van de vertelling het precieze zicht op de berg ontneemt. De verblinding verdubbelt zich dan wanneer de geest zich realiseert dat het uiterlijk van de berg toch een beperkt zicht biedt op de berg, die net als wij mensen natuurlijk ook een innerlijk heeft.

De geest heeft iets plagerigs, haast iets betweterigs soms. Ze veronderstelt dat we hiermee bezig zijn, dat denken, zus voelen, zo willen. Dat geeft de sessie een alles behalve brave therapeutische toon. Uiteindelijk lijkt de geest ons via taal niet alleen bewust te willen maken van de taktiele verhouding die wij tot de wereld hebben, maar wil zij ook dat wij voorbij de oppervlakte kijken, meer en dieper voelen bij het zien en zitten kijken.

Je zou Inland Island kunnen zien als een poging de bezoekers over te halen de dingen en de mensen meer als één belichaamd, doorlopend landschap zien. Daarin slaagt Inland Island behoorlijk, al duurt de sessie net iets te kort om mij echt los te weken uit die oude indelingen en hiërarchieën.

Foto: Thomas Uyttendaele

Credits

tekst, concept en creatie Tineke De Meyer geluid ZONDERWERK (Linde Carrijn & Dijf Sanders) licht vooronderzoek Vinny Jones lichtontwerp Helmi Demeulemeester set Julien F. Thomas dramaturgie Stine Sampers mentor Luanda Casella extra hand Lisbeth Gruwez productionele en zakelijke begeleiding Evelyn Demaertelaere geluidstechnische ondersteuning Bavo Van Kerrebroeck