Nu theaters na twee onrustige coronajaren de deuren weer hebben geopend, kunnen we voorzichtig vooruitkijken. Dat doen we in Zorg & hoop na corona met uiteenlopende theaterwerkers voor en achter de schermen. Vandaag: Walter Drenth, die sinds een jaar algemeen directeur is van Stage Entertainment Nederland, en dus midden in de coronacrisis is begonnen.

Zorg: ‘Het zou naïef zijn om te denken dat corona niet meer terugkomt’
‘Ja, een jaar bezig nu inderdaad, dus ik heb maar weinig normale weken meegemaakt: het is een soort aaneenschakeling van crisismanagement. Ik maak me veel zorgen, over veel uiteenlopende zaken: hoe winnen we het publiek, en dan met name het vijftigpluspubliek terug? Als we in onze data naar TINA of Disney’s Aladdin kijken, zien we dat de jongeren minder terughoudend zijn, ouderen geven vaker aan het nog spannend te vinden om zich weer in zo’n grote groep mensen te begeven. Dat vertrouwen moeten we herwinnen en dat vraagt om keihard werken en creativiteit. Normaal heb je een vooraankondiging, dan start je reguliere campagne, enzovoorts, maar nu moeten we onze bezoeker op een andere manier benaderen en anders motiveren. Waar zit de angst, waar is behoefte aan?

‘Maar met het terugwinnen van de bezoeker zijn we er niet. Want een andere zorg is dat we nog niet van corona af zijn. We zitten nu in een fase die draait om het herstarten, het momentum terugpakken, maar tegelijkertijd moeten we naar de langere termijn kijken. Het zou naïef zijn om te denken dat als straks in het najaar het griepseizoen weer terugkomt, niet ook corona weer de kop opsteekt.

‘Dus moeten we er in onze planningen en al onze scenario’s rekening mee houden dat we kunnen worden geconfronteerd met lockdowns of beperkende maatregelen. We hebben de afgelopen jaren geleerd om daarop te anticiperen, te surfen op de golven, letterlijk de coronagolven, nu moeten we zorgen dat er allerlei scenario’s klaarstaan, voor als er maatregelen komen of voor als er bijvoorbeeld weer een bepaalde angst bij de mensen insluipt omdat media weer veel aandacht geven aan een uitbraak. Met name die oudere groep is daar gevoelig voor, die stellen dan wellicht hun bezoek al snel weer uit.’

Hoop: ‘De vrije producenten trekken nu veel meer samen op dan voor corona’
‘In het terugwinnen van het vertrouwen van de bezoeker, waar ik het net over had, wordt er veel kennis uitgewisseld tussen alle leden van de VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten). Het is van collectief belang om daar zo goed mogelijk samen in op te trekken: elkaar helpen, van elkaar leren. Samen de discussies voeren die we daarover moeten voeren.

‘De afgelopen coronajaren zijn de onderlinge VVTP-leden heel erg naar elkaar toegetrokken, er is veel meer eensgezindheid vergeleken met enkele jaren geleden: ook richting de overheid. Dat is enorme winst, die ons tijdens de coronacrisis zeker geholpen heeft om de coronasteun te krijgen die we nodig hadden.

‘Mijn hoop, en mijn verwachting, is dat we dat vasthouden. Volgens mij zien we daar allemaal de positieve kanten van in. We realiseren ons allemaal dat we in een tijd zitten waarin we ontzettend hard moeten werken en creatief moeten zijn om onze bezoekers terug te winnen, en dat kunnen we, maar dat moeten we echt met zijn allen doen.’

Foto: Roy Beusker