Nu theaters na twee onrustige coronajaren de deuren weer hebben geopend, kunnen we voorzichtig vooruitkijken. Dat doen we de komende weken in de nieuwe rubriek Zorg en hoop na corona met uiteenlopende theaterwerkers voor en achter de schermen. We trappen af met theatermaker en actrice Marloes IJpelaar van theatercollectief Club Lam. Wat is haar grootste zorg als jonge zelfstandige maker met een eigen collectief, en waarop heeft ze voor de komende periode haar hoop gevestigd?

Zorg: ‘Kiest het trouwe theaterpubliek nu niet vooral voor de bekende weg?’
‘Mijn grootste zorg is niet zozeer dat mensen niet meer naar het theater komen, maar vooral dat ze alleen nog maar gaan naar dat wat ze al kennen, gezelschappen die ze al eens gezien hebben. Dat is specifiek voor een jong gezelschap als Club Lam erg vervelend. We kunnen via sociale media nieuwe publieksgroepen aanboren, en dat doen we ook, maar die grote groep mensen die voor corona al veel naar het theater ging, bereik je veel minder goed door veel te Instragrammen of online over je werk te posten.

‘Ik ben bang dat de gewoonte om spontaan naar iets te gaan wat je niet kent, er voor die mensen na twee jaar vooral bankzitten een beetje uit is. De routine is weg. Waarom we dan wel naar de film gaan? Waarschijnlijk omdat dat voor een hoop Nederlanders aantrekkelijker klinkt: dat is leuk, er is popcorn, een mooie setting. Maar film heeft ook een grote beperking: het heeft een veel trager productieproces. Theater gaat voor mij over actualiteit, je kan op iets reageren wat op dit moment speelt. Dat is nu relevanter dan ooit en ik hoop dat we dat over het voetlicht kunnen brengen: er is veel aan de hand in de wereld en dat wordt alleen maar erger, er is veel oorlog, Europa wordt wakker geschud door de Oekraïne-crisis. Dat zijn bij uitstek onderwerpen om tijd en ruimte voor te nemen, theater is daar een ideale plek voor.’

Hoop: ‘Steeds meer gezelschappen zijn zich bewust van de branding rondom de voorstelling.’
‘De afgelopen twee jaar zijn theatermakers op zoek gegaan naar nieuwe manieren om hun werk over het voetlicht te brengen. En dan bedoel ik niet zozeer digitaal theater – dat vind ik afgrijselijk – maar meer het idee dat er ook een hele beleving om de voorstelling heen zit. Bij de H&M heeft online shoppen sinds corona een vlucht genomen, waardoor ook de winkelstraten veranderen: winkelbezoek gaat veel meer om de experience. Op die manier kun je ook naar theater kijken. Je wordt meer allround: met Club Lam spreken we ons op sociale media uit over thematieken die in lijn liggen met ons merk, organiseren we fotografieprojecten om de voorstelling heen en nodigen we wetenschappers uit. Je ziet dat grotere gezelschappen als Oostpool en Het Nationale Theater ook steeds meer op die manier naar zichzelf kijken, bijvoorbeeld door verdiepende thema-avonden te organiseren.

‘Uiteindelijk wil je een verhaal overbrengen, en in de coronatijd kon dat vrijwel alleen maar digitaal. Daardoor werd er ineens veel beter nagedacht over die ene foto die je deelt of je posterontwerp – dat is hopelijk goed geweest voor de professionalisering van de branding van theatergezelschappen. Bij ons is pr ook een kunstuiting, wij denken daar vanaf het begin over na, dat begint al bij de flyer die we aan programmeurs sturen om onze voorstellingen te verkopen.

‘Met Club Lam willen we nieuwe mensen aantrekken. Dat doen we door onszelf als merk te positioneren, dat verder gaat dan alleen theater: bijvoorbeeld door dus heel actief te zijn op sociale media. Zo’n merk kan voor een grote groep mensen heel belangrijk zijn: het is iets waar je je achter kan scharen: hier sta ik voor, hier kan ik me laten inspireren en nieuwe mensen ontmoeten. Wij zetten veel meer in op die totaalbeleving en nemen dat heel serieus: we hopen dat onze voorstellingen jonge mensen ook aanzetten om met een spandoekje naar het Malieveld te gaan. We geloven erin dat dat is waar de jonge generatie, die de grotere gezelschappen veel minder weet te vinden, behoefte aan heeft.’

Meer informatie over Club Lam: clublam.nl. Foto: Rutger van der Bent