In samenwerking met zes fondsen stelt het ministerie van OCW een budget van zeven miljoen euro beschikbaar voor projecten van kunstenaars en kunstinstellingen die een expliciete verbinding aangaan met maatschappelijke domeinen en het publiek. Het programma The art of impact onderzoekt en stimuleert de komende twee jaar bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben.

Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk en stad; energie en klimaat; zorg, welzijn, technologie, wetenschap en economie? Met The art of impact willen ministerie en fondsen de relatie tussen kunst en maatschappij versterken. ‘Kunst, cultuur én samenleving hebben elkaar nodig. Niet alleen omdat het ons inspiratie biedt en bijdraagt aan onze identiteit, maar ook omdat kunstenaars hun werk vaak concreet inzetten om de wereld beter, mooier, schoner en leefbaarder te maken,’ aldus minister Bussemaker die het programma 1 december introduceerde tijdens Cultuur in Beeld.

The art of impact ondersteunt kunstprojecten die een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken en een evident onderdeel zijn van ziekenhuizen, buurtteams, researchlabs, stadsplanning en educatie. Als voorbeeld worden een aantal bestaande projecten en organisaties aangehaald zoals Wijksafari van Adelheid Roosen en theatergroep Zina, Mediamatic, Het groot letterfestival, The innocent body van Roland Schimmel en het Van Abbemuseum. De regeling staat open voor alle vormen van kunst: van literatuur tot theater, van beeldende kunst tot design, van muziek tot film.

Er kunnen nieuwe plannen worden ingediend, maar ook bestaande projecten krijgen met extra budget of expertise ruimte om de impact te versterken of zichtbaarder te maken. Er wordt daarom een duidelijke nadruk gelegd op het onderzoekende karakter van projecten. Vooral de impact zal worden gemeten. Een format voor de evaluatie daarvan wordt nog ontwikkeld. Binnenkort verschijnt een open oproep aan kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, culturele en maatschappelijke instellingen, organisaties, bedrijven én publieke en private opdrachtgevers van binnen en buiten de culturele sector om plannen in te dienen.

The art of impact project is een samenwerking van het ministerie van OCW, het Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Criteria en indiendata zijn in aantocht. Voor meer informatie: www.theartofimpact.nl

Foto: Wijksafari Slotermeer – Zina/Adelheid Roosen