ZEP Theaterproducties ziet af van de toegekende 4-jarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten en schort het daaraan verbonden activiteitenplan op. Het gezelschap laat weten dat ‘persoonlijke fysieke omstandigheden van de regisseur/artistiek leider Peter Pluymaekers ZEP er toe nopen om het voorlopig rustiger aan te doen’.

ZEP Theaterproducties produceerde de afgelopen 16 jaar voorstellingen met een cultureel diverse cast voor een breed publiek. De voor 2017 geplande voorstelling Cleopatra stelt ZEP nu voor een jaar uit. De projecten gericht op Amsterdam vinden in 2017 wel doorgang: De Lampedusa Express in samenwerking met het Tropenmuseum; De Canal Tour in samenwerking met Rederij Lampedusa, en Alle Turken heten Ali van Rainer Werner Fassbinder.

Het Fonds Podiumkunsten zou ZEP de komende jaren ondersteunen met 359.167 euro. Het geld dat door de terugtrekking van ZEP vrijkomt, gaat nu naar Theater RAST en Laswerk (Duda Paiva Company). Zij krijgen alsnog de komende vier jaar geld van het Fonds Podiumkunsten, respectievelijk 158.500 euro en 275.000 per jaar. De gezelschappen stonden bij het fonds in de sectie Theater bovenaan in de zogenaamde b-categorie, de lijst van instellingen die voor hun meerjarige aanvraag van het Fonds Podiumkunsten op 1 augustus positief advies kregen, maar voor wie het beschikbare budget niet toereikend was om die subsidie toe te kennen.

In december kregen RAST en Duda Paiva (samen met al hun collega’s op de b-lijst) al voor 1 jaar geld. Het Fonds had daarvoor budget nadat De Tweede Kamer tien miljoen euro extra beschikbaar maakte voor 2017. Theater Bellevue – dat bovenop de zogenaamde zaaglijn lag (de aanvragen die in augustus slechts deels konden worden gehonoreerd) – kreeg eerder al het volledig geadviseerde bedrag voor de hele periode van vier jaar.

Foto Hamlet – ZEP Theaterproducties: Serge Ligtenberg