Het wordt artiesten en musici die korte periodes in loondienst werken voortaan praktisch onmogelijk gemaakt om een Werkloosheidsuitkering aan te vragen. Nu geldt voor artiesten de uitzonderingspositie dat zij in de 39 weken voordat ze werkloos werden minstens 16 weken moeten hebben gewerkt. Minister Asscher (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil deze regeling per 1 juni afschaffen en gelijktrekken met werknemers in andere beroepsgroepen, voor wie een periode van 26 weken geldt.

Ook gaat de hoogte van de uitkering omlaag. Deze wordt gelijkgetrokken naar zeventig procent van het laatst verdiende loon, terwijl nu wordt gekeken naar het loon dat acteurs gemiddeld verdienden in de periode voordat ze werkloos werden. Deze strengere eisen zullen zo’n tweeduizend artiesten treffen die onregelmatig in loondienst werken. Zij rijgen extreem korte contracten van enkele optredens aan elkaar tot een inkomen en zullen niet in staat zijn aan deze strengere regels te voldoen. De eisen gelden voor nieuwe WW-aanvragen, dus niet voor werklozen die op 1 juni al een uitkering ontvangen. De regels zijn wel van toepassing wanneer men eerder een uitkering ontving, maar na 1 juni opnieuw een aanvraag doet.

Door de cultuurbezuinigingen van het vorige kabinet staat de werkgelegenheid van acteurs al behoorlijk onder druk, terwijl de nieuwe regeling eist dat ze meer werken. Het huidige kabinet borduurt hiermee voort op de koers die onder het vorige kabinet hardhandig werd ingezet. Gevolg van dit multipliereffect is dat acteurs als zzp-er aan de slag moeten, zonder enige vorm van werkeloosheid-, arbeidsongeschiktheid- en pensioenvoorziening.

De maatregel levert het kabinet amper geld op en is enkel een versimpeling van de regels die uitkeringsinstantie UWV hanteert. Vanwege bezuinigingen bij het UWV heeft de Tweede Kamer in oktober 2012 besloten om verschillende uitzonderingsregels te schrappen. Op 15 februari jl. heeft Asscher de Kamer op de hoogte gesteld van de vorderingen, waarbij de strengere eisen voor acteurs boven tafel kwamen.

FNV Kiem, de vakbond voor de creatieve industrie, bundelt de krachten met ACT, de belangenvereniging voor acteurs  en toonkunstenaarsbond NTB in de hoop de Tweede Kamer te overtuigen het schrappen van deze uitzonderingspositie tegen te houden. De vernieuwde eis is een algemene maatregel van bestuur en hoeft niet langs de Kamer voor goedkeuring, wat betekent dat de nieuwe regel hoe dan ook per 1 juni ingaat als er geen actie wordt ondernomen. FNV Kiem roept iedereen dan ook op van zich te laten horen en zich te verenigen. Persoonlijke verhalen van acteurs kunnen beslissend zijn in de lobby met politici, omdat een beleidsstuk daarmee een gezicht krijgt. Acteurs kunnen zich rechtstreeks tot de Tweede Kamer wenden of contact zoeken met de verschillende vakbondsverenigingen.

(foto: Phile Deprez)