Het Fonds Podiumkunsten gaf 149 positieve beoordelingen aan culturele instellingen,  slechts 78 daarvan krijgen subsidie. Maar liefst 43 instellingen verliezen vanaf 2020 hun meerjarige subsidie als het aan het FPK ligt. Niet omdat ze slecht presteerden, maar er is simpelweg geen geld meer. Het budget van het FPK is immers met 40  procent gekrompen.

Wat er nu gaat gebeuren is bekend: een eindeloze gang richting politiek. Bezwaren worden aangetekend richting FPK. Petities moeten worden getekend, brieven verzonden aan Tweede Kamerleden die het eigenlijk ook niet kunnen overzien. De geografische troefkaart wordt gespeeld: waarom is er geen enkele aanvraag uit Oost-Nederland gehonoreerd en zoveel in Amsterdam? Belangenverenigingen springen in de bres, bezoekers worden gemobiliseerd.

Misschien dat daardoor een enkel gezelschap of instelling alsnog een paar ton kan bij plussen, “als uw kamer dat wil”, zal Minister Van Engelshoven zeggen. Maar daar blijft het bij en is de kaalslag een feit. Hoe jammer is dat, juist nu in de afgelopen coronamaanden de steun voor cultuur in de samenleving zichtbaar is toegenomen. Met tijdelijke maatregelen, coulance-afspraken werd toch ook een signaal gegeven dat kunst en cultuur van belang is en blijft in de samenleving. Even leken we op een volwassen bedrijfstak. Maar wat met de ene hand wordt gegeven, wordt nu met de andere genomen.

Waarom geven we als Nederland zonder aarzelen tientallen miljoen staatssteun aan bedrijven zoals Booking.com maar moeten in de cultuur gezelschappen en festivals, die samen miljoenen bezoekers trekken, elke vier jaar weer met de pet in de hand leuren voor geld. Stelt u zich voor dat het bestaansrecht van die fijne school van uw zoon of dochter elke vier jaar weer in twijfel wordt getrokken, of gesloten wordt omdat de middelen ontbreken. Het land zou te klein zijn.

Vergelijk ik nu appels en peren? Mnnn, natuurlijk moet geen enkele subsidie-euro lichtzinnig worden uitgegeven en is een periodieke beoordeling van prestaties nodig. Maar dit systeem van subsidietoekenningen lijkt zo langzamerhand ten onder te gaan aan de eigen zwaarte.

Natuurlijk is Theater Rotterdam blij met de toekenning van subsidie aan onze samenwerkings-collega’s zoals Wunderbaum, Ann van den Broek, Marjolijn van Heemstra, Boogaerdt en van der Schoot en @tjonrockon. Maar het is blijdschap met een wrange bijsmaak. Waarom zij wel, en makers zoals Lotte van den Berg, Hotel Modern, collectief Urland en al die anderen niet. Met (bijna) net zo’n goede rapportcijfers komen ze terecht op de b-lijst en worden ze van school gestuurd. Hoe zijn we in deze Catch 22-situatie terecht gekomen, of liever hoe komen we daaruit?

Natuurlijk sluiten we ons aan bij de theatermakers die de overheid oproepen om de eerdere korting van 8,4 miljoen op het FPK terug te draaien. Daarmee zouden de meeste van de 43 instellingen immers weer vier jaar kunnen doen waar ze goed in zijn, theater maken. Maar waarom geen 15,8 miljoen waarmee de héle b-lijst wordt gehonoreerd? Waarom moeten we die armoede verdelen? En hoe kan er een eind komen aan het eindeloos springen door hoepels in een parcours dat wordt overbevolkt door  scheidsrechters, coaches, lijnrechters en officials die zich verdringen om te toetsen en oordelen? Daarom: het systeem moet veranderen en de sector eindelijk volwassen behandeld worden. Laat dat nu een voornemen zijn.

Walter Ligthart is Algemeen Directeur van Theater Rotterdam. Foto: Willem de Kam