De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een stembusakkoord voor de podiumkunstensector gelanceerd. Ondertekenende partijen onderstrepen de waarde van de podiumkunsten voor de stad en spannen zich de komende periode in om passende maatregelen te nemen.

‘Willen we theater en muziek behouden als vitaal onderdeel van de samenleving dan moeten we het blijven ondersteunen’, schrijft de branchevereniging van podia in Nederland. ‘Zo kan het publiek blijven genieten en wordt de samenleving rijker.’ Het stembusakkoord is opgedeeld in onderstaande drie pijlers.

Versterk de culturele huiskamer van de stad

Podiumkunsten zijn bepalend voor de leefbaarheid in de stad. Muziek, dans en toneel verrijken het culturele landschap en geven een impuls aan de culturele identiteit van de stad. Het theater is een weerspiegeling van de maatschappij, een culturele huiskamer waar alle delen van de samenleving zich thuis voelen. Een huiskamer waar op vertrouwde wijze nieuwe verhalen verteld worden en op innovatieve wijze oude verhalen herleven. Investeer in nieuwe vormen, bijvoorbeeld door digitalisering, zodat nieuw publiek ook geniet van het moois in de zalen. Laat de theaters en de theatergezelschappen met de stad meegroeien.

Investeer in toegankelijke podiumkunsten

Help de podiumkunsten weer gezond en weerbaar te worden. Geef de ruimte aan Fair Practice als norm voor eerlijke betaling. Diversiteit
is een investering waard, en geeft een podium aan de meerstemmigheid van de samenleving. Stimuleer de jeugd met jeugdtheater en verrijk
zo de schooldagen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Bouw aan de toekomst van de podiumkunsten

Bied de podia een toekomst en laat het subsidie meegroeien met de in atie. Laat podia het beste voor de stad inkopen met voldoende programmabudge en. Bied ruimte om podia mee te laten komen in de klimaa ransitie. Ontwikkel het talent in de stad en geef het een podium. Schouwburgen en concertzalen heten het talent van harte welkom.

In de Leidse Schouwburg zal vanavond het allereerste ondertekenmoment plaatsvinden. De lokale PvdA, D66, VVD, GroenLinks, SP, PvdD, Christenunie en Leiden Participeert hebben bevestigd hierbij aanwezig te zijn. Naast Leiden, organiseert de VSCD de komende dagen ook in andere gemeentes in Nederland ondertekenmomenten.

Ook de Raad voor Cultuur kwam vandaag naar buiten met een hartenkreet om de culturele basis in elke gemeente op orde te brengen. In het document De Culturele Basis op Orde. Kunst, Erfgoed en media voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland beschrijft de Raad hoe in veel kleinere gemeenten culturele basisvoorzieningen verdwenen. Of er zijn gaten gevallen: in een aantal gemeenten is bijvoorbeeld de bibliotheek wel op orde, maar ontbreekt het weer aan muziekverenigingen, of juist aan een lokaal media-aanbod. ‘Hierdoor komt het minimale basisniveau aan voorzieningen in het geding en daarmee de verbindende waarde van cultuur voor de samenleving.’

De raad benoemt een aantal terreinen, waarop elke gemeente, alleen of in samenwerking met buurgemeenten, kan investeren. Het gaat daarbij om amateurkunst, cultuureducatie, bibliotheken, lokale media en erfgoed. Ook wijst de raad op het belang om fysiek ruimte te bieden aan lokale makers.

De oproep is gebaseerd op de adviezen van de raad van de afgelopen jaren en gericht aan gemeenten en provincies. Om het belang hiervan te onderstrepen werd het document aangeboden aan Hein Kuiken, wethouder cultuur in Leeuwarden en portefeuillehouder cultuur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Foto: Micro, de dingen komen in opstand, Bas de Brouwer