De voormalig artistiek leider van de Nationale Balletacademie (NBA) blijkt ontslagen door de Academie voor Theater en Dans. Er zou sprake geweest zijn van onder meer slecht bestuur en het doorsluizen van studenten naar zijn eigen particuliere dansopleiding. Dat meldde de Volkskrant gisteren. De Fransman Jean-Yves Esquerre werd in april al op non-actief gesteld naar aanleiding van klachten van docenten, ouders en leerlingen. In september volgde ontslag.

Over de precieze reden van het ontslag blijft veel onduidelijk. Een anonieme tipgever stuurde een interne mail van de Academie via de website Publeaks door naar de Volkskrant waarin stond dat het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten onderzoek heeft laten doen naar ‘slecht bestuur, het niet naleven van afspraken met de NBA en de Academie voor Theater en Dans en het verlies van vertrouwen door collega’s’. Dezelfde tipgever kenmerkt Esquerre als een typische ‘ballet-bully’, een internationale bijnaam voor autoritaire en (verbaal) intimiderende balletmeesters.

Andere docenten in het Volkskrant-bericht spreken over onbetrouwbaarheid, uitgesproken meningen, verbale intimidatie en het ‘op onorthodoxe wijze realiseren van de ambities van de school’. Ten slotte schrijft de Volkskrant dat ‘het niet naleven van de afspraken van de NBA’ verwijst naar het doorsluizen van leerlingen van de NBA naar Esquerre’s particuliere opleiding MovArtProductions.

Jan Zoet, directeur van de Academie voor Theater en Dans waar de Balletacademie onder valt, benadrukt in hetzelfde bericht dat er geen sprake is van een #Metoo-kwestie. Esquerre reageert via de zakelijk directeur van MovArtProductions, Vincent van Kekerix, dat ‘het onderzoek de vertrouwensbreuk met een aanzienlijk deel van de docenten en de staf van de NBA bevestigt’ en dat dit is terug te voeren ‘op een verschillende visie op de rol en positie van internationale studenten binnen het HBO- en Trainee Program’.

Eerder werd al duidelijk dat Ernst Meisner artistiek leider (ad interim) van de Nationale Balletacademie zou worden. René Vlemmix, zal Meisner bij de Balletacademie bijstaan als zakelijk leider.

Foto: Sasha Gouliaev