De theatermakers van het Vlaamse festival Theater aan Zee in Oostende hebben op 8 augustus jl. geprotesteerd tegen de verdeling van projectsubsidies en kunstenaarsbeurzen door de Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz. Eind juli maakte hij bekend slechts vijftig subsidieaanvragen te honoreren, terwijl de beoordelingscommissies 129 aanvragen een positieve beoordeling gaf. Ook besloot Gatz subsidie te verlenen aan zeven negatief geadviseerde projecten en kunstenaars.

Gatz heeft bovendien 1,8 miljoen euro van het gereserveerde budget niet toegekend. Door deze beslissingen vissen 79 jonge makers, kleine gezelschappen en individuele kunstenaars naast het net. Tevens bespaart Gatz aanzienlijk op het budget van de wel gehonoreerde aanvragen: slechts zes van hen krijgen het aangevraagde bedrag. Deze beslissing staat haaks op zijn intentie om de situatie van individuele kunstenaars te willen verbeteren.

Met de actie Hoogtijd toonden 250 artiesten en bezoekers afgelopen zaterdag dat het water hun aan de lippen stond, door gezamenlijk de Noordzee in te lopen. De initiatiefnemers wilden hiermee minister Gatz oproepen met hen in gesprek te gaan – met resultaat: vanaf zijn vakantieadres liet hij weten na de zomer met hen in gesprek te zullen gaan.

Elke zomer vindt in Vlaanderen de verdeling van de projectsubsidies en de ontwikkelingsbeurzen plaats. In maart jl. vroegen 280 organisaties en kunstenaars hiervoor subsidie aan. Het betreft relatief kleine bedragen, van gemiddeld dertigduizend euro voor projecten en negenduizend euro voor beurzen, bestemd voor eenmalige creaties van vooral jonge makers.

Bij de toekenning hanteerde Gatz de zogenaamde ‘streep’: commissies moeten de positief beoordeelde aanvragen in een ranking plaatsen, die de minister gebruikt om te kiezen tot welk nummer hij wil of kan honoreren, legt Wouter Hillaert van Rekto:Verso uit. Voor theater trok Gatz de streep na vier van de twaalf positief geadviseerde projecten: Koen De Sutter, Hanneke Paauwe, Hof Van Eede en Mennomichieljozef krijgen subsidie, terwijl Bog en zeven andere gezelschappen niks krijgen. Bij dans krijgen twee van de zes subsidie (Jan Martens en Nat Gras). Hillaert: ‘Zo’n lage toekenningsgraad is nooit eerder vertoond.’

Volgens het Vlaamse kabinet is de bezuiniging nodig om ruimte te houden voor toekomstige aanvragen en voor kosten die dit jaar nog worden gemaakt voor de internationale tak van het Kunstendecreet, bijvoorbeeld voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten van kunstenaars naar en in het buitenland.

Foto: Proot/Het Laatste Nieuws