Afgelopen donderdag maakte de provincie Noord-Brabant de vierjarige subsidieadviezen 2025-2028 bekend. De provincie is met een totaal budget van ruim dertig miljoen euro voor cultuur een uitzondering in Nederland – geen andere provincie investeert op deze schaal in cultuur. Desondanks is in het podiumkunstenveld de schok groot dat zoveel aanvragers buiten budget vallen. De commissie pleit bij Gedeputeerde Staten voor budgetverhoging. 

De provincie kent een ‘Brabant-BIS’, genaamd categorie A, waarin podiumkunstinstellingen Het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis, De Stilte, Opera Zuid, Philharmonie Zuid en November Music vallen. Deze zes instellingen hebben allemaal een positief advies binnen budget gekregen. Het gaat om een totaal van ruim 13 miljoen euro.

In de B-categorie ‘dans, circus, theater’ werd in totaal door dertig aanvragers 12.659.000 euro aangevraagd. Het beschikbare budget was 6.394.000 euro; dat is een overvraging van 98 procent. Muziek en opera vormen een aparte B-categorie waarbinnen tien van de veertien aanvragers boven de zaaglijn uitkomen.

Aanvragers konden in totaal 400 punten scoren, verdeeld over de criteria artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publiekswerking en bijdrage aan een evenwichtige Brabantse infrastructuur. In de ranglijst van dans, circus en theater ligt de zaaglijn onder de dertiende aanvrager.

The Ruggeds, Theaterfestival Boulevard, Festival Circolo, DansBrabant, LeineRoebana, Matzer Theaterproducties, Tiuri, Panama Pictures, Schippers & van Gucht, Body of Art, Jelena Kostic, Oortwolk en Corpo Máquina kregen een positief advies en vallen binnen het budget. Met Body of Art van choreograaf Annemijn Rijk en het Eindhovense jeugdtheatergezelschap Oortwolk is er ruimte voor twee nieuwkomers.

Budgetverhoging
Het budget is niet voldoende om ook vaste waarden in het Brabantse culturele veld te behouden. Onder andere De Verkadefabriek, theater De Nieuwe Vorst, Festival Cement en This is not a show van choreograaf Katja Heitmann vallen buiten de boot. Ook stichting WArd/waRD van choreograaf Ann Van den Broek vist naast het net, net als Podium Bloos, The 100 Hands, House of Nouws, MINOUX en acht anderen.

De commissie heeft geworsteld met de beperkingen en doet Gedeputeerde Staten een aantal aanbevelingen. Zo is in het advies onder meer te lezen: ‘Omdat de gemiddelde kwaliteit van de aanvragen hoog is en laat zien dat het aanbod van professionele kunsten in Noord-Brabant gevarieerd is, dringt de adviescommissie er bij Gedeputeerde Staten op aan om waar mogelijk het beschikbare budget te verhogen om meer positief beoordeelde aanvragen te kunnen honoreren. De adviescommissie stelt voor het beschikbare subsidiebudget zodanig te verhogen zodat positief beoordeelde aanvragen onder de zaaglijn die minstens 300 punten hebben behaald, ook kunnen worden gehonoreerd. Dit zou ook bijdragen aan een nog betere spreiding van hoogwaardig cultuuraanbod over de verschillende regio’s in de provincie.’

Mocht de provincie ingaan op dit voorstel, dan zou dat betekenen dat The 100 Hands, De Verkadefabriek, This is not a show, Stichting WArd/waRD en Festival Cement alsnog subsidie kan worden toegekend.

Het volledige advies lees je hier (pdf).

Foto Sieben, acht, heiße Nacht van Het Zuidelijk Toneel: Sofie Knijff