Uit verontrusting over de toekomst van de collectie van het Theater Instituut Nederland heeft een commitee bestaande uit Eric Alexander, Berend Jan Langenberg en Bob Logger een bijeenkomst georganiseerd om duidelijkheid over de huidige situatie te verkrijgen.

In de Stadsschouwburg Amsterdam werd maandagmiddag duidelijk dat het eigendom van de (fysieke en digitale) collectie van het Theater Instituut Nederland in handen blijft van de Stichting TIN, maar dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) als beheerder bepaalt wat er in de collectie wordt opgenomen.

De erfgoedcollectie (kostuums, maskers, affiches, maquettes, et cetera) blijft separaat herkenbaar en is voorlopig nog te bezichtigen in het depot van de Stichting TIN. Op termijn zal deze worden overgeplaatst naar het depot van de UvA. De mediatheek (boeken, toneelteksten en dergelijke) is opgenomen in de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek, vanaf 1 april te bezoeken aan de Oude Turfmarkt 129 en digitaal te raadplegen op www.bijzonderecollecties.uva.nl. De collectie is ‘ontdubbeld’, wat wil zeggen dat boeken die al tot de collectie van de UvA behoorden zijn afgestoten en aangeboden aan andere bibliotheken in het land. De afdeling Bijzondere Collecties zal binnenkort de museumstatus verkrijgen, waardoor voorwerpen niet vervreemd mogen worden.

Er is structureel 300 duizend euro per jaar beschikbaar uit het eigen vermogen van het Theater Instituut Nederland voor het basale beheer van de collectie. Dit bedrag is niet toereikend voor het voortzetten van de collectie. Toegankelijkheid, actualisering en compleetheid zijn de condities die bij de overdracht aan de UvA zijn gesteld. ‘Er is zowel door het TIN als door de UvA heel hard getrokken aan het behoud van de collectie,’ zei directeur van de afdeling Bijzondere Collecties Steph Scholten. Hij benadrukte het belang van behoud van de collectie voor de UvA en het verwantschap met de al aanwezige collectie, onder andere voor de studies Theater-, Muziek-, en Filmwetenschappen. De UvA dient jaarlijks een rapportage over de collectie uit te brengen aan Stichting TIN. De stichting hoopt de UvA te helpen een brug te slaan met de theatersector. Er wordt gezocht naar vrijwilligers die persoonlijke assistentie kunnen verlenen in de ontwikkeling van de theatercollectie.

De website www.theaterencyclopedie.nl blijft in de lucht, met voor elke nieuwe theaterproductie een eigen pagina. Deze wordt momenteel nog gevuld door een medewerker van de Stichting TIN, maar Pim Luiten, directeur-bestuurder van de stichting, zoekt naar een nieuw format waarmee gezelschappen zelf de pagina over hun productie kunnen vullen, zodat de website zelfvoorzienend wordt.

Er moet een nieuwe bezetting voor de Raad van Toezicht van de Stichting TIN komen, die doorgaat onder de noemer Stichting Theater Informatie Netwerk. Het doel van de stichting is het levend houden van de collectie. Er is nog veel onduidelijk en het grootste probleem blijft de financiering. Luiten onderzoekt de mogelijkheden om een Vriendenconstructie op te zetten, wat tot een fonds zou kunnen leiden dat incidentele presentaties (tentoonstellingen) mogelijk maakt. Luiten gaf toe dat de communicatie naar buiten de laatste maanden gebrekkig is geweest en kondigde aan op korte termijn met informatie naar buiten te zullen treden.

(foto: Nicolai Zauber)