De cultuursector moet meer steun krijgen om de coronacrisis door te komen. Dat waren kamerleden en minister gisteren met elkaar eens in het tweede grote Kamerdebat over de crisis in de culturele sector. Ook willen ze dat Scapino Ballet de komende vier jaar toch rijkssubsidie krijgt.

In april trok het kabinet 300 miljoen euro uit om culturele instellingen door de eerste maanden van de coronacrisis te loodsen. Dat er nu moet worden gesproken over extra steunmaatregelen staat ‘als een paal boven water’, zei minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven (D66) gisteren in de Tweede Kamer. ‘Want de sector mag niet in het putje vallen.’

Na het zomerreces, waarschijnlijk rond Prinsjesdag, komt de Minister met nieuwe steunplannen. Van verscheidene kamerleden mag ze echter wel wat meer haast maken, omdat er nu al instellingen omvallen. SP’er Kwint ziet voor de cultuur ‘graag dezelfde voortvarendheid waarmee de bloemensector en KLM zijn gered’. Volgens PvdA-leider Asscher ‘smelten de banen weg voor onze ogen en wij kijken ernaar.’

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet nam het op voor zzp’ers in de sector, die volgens een enquête gemiddeld 20.000 euro verliezen door de coronacrisis en daar 5.000 euro overheidssteun voor terugkrijgen. Samen met Asscher (PvdA) verzocht ze de minister ‘om een alomvattend onderzoek te doen naar hun inkomenspositie’. Samen met Kwint (SP) stelde Ellemeet ook voor om kunstenaars niet te korten op hun bijstandsuitkering als zij de kans krijgen om betaald deel te nemen aan een voorstelling of expositie. Daar ging de Minister niet in mee, net als met hun verzoek om op korte termijn specifiek beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat podia en hun ondersteunende bedrijven de deuren moeten sluiten. Een voorstel van Van Raan (PvdD) en Asscher (PvdA) om een noodfonds voor kleine theaters op te richten, werd ook ontraden.

Tijdens het debat sprak de Tweede Kamer ook over het advies dat de Raad voor Cultuur begin juni uitbracht over de culturele basisinfrastructuur (BIS) na 2021. De Raad adviseerde Scapino Ballet Rotterdam en Eurosonic/Noorderslag geen structurele rijkssubsidie meer te verlenen, maar een meerderheid van de Tweede Kamer en de Minister gaven gisteren aan de instellingen toch te willen steunen. Voor Scapino diende Geluk-Poortvliet (CDA), samen met VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdA en PvdD, een motie in om het gezelschap toch op te nemen in de basisinfrastructuur 2021-2024, voor € 1,764 miljoen per jaar (peil 2018) en hiervoor de ruimte binnen het Aankoopfonds Musea te gebruiken.

Kwint (SP) en Ellemeet (GL) vroegen het kabinet om te onderzoeken of de steun voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid niet afneemt, en in dat onderzoek de gevolgen mee te nemen van de budgetverschuiving van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS en de beoordeling van instellingen als Frascati.

Verder werden er voorstellen gedaan om de bezuiniging van 8,6 miljoen op het budget van het Fonds Podiumkunsten ongedaan te maken (Asscher), om het BIS-budget voor festivals te verruimen en het maximumaantal van 8 podiumkunstenfestivals te verhogen (Asscher en Kwint) en om de functie talentontwikkeling zonder discipline-specifiek profiel voor de net afgestudeerde talenten steviger in de BIS te verankeren (Ellemeet). Deze laatste drie de moties werden door de minister ontraden.

Voorafgaand aan het debat was er bij wijze van protest een loper voor het Kamergebouw gelegd, gemaakt van theateraffiches voor afgelaste voorstellingen. ‘Heel pijnlijk’, noemde Van Engelshoven die loper. ‘Je beseft hoe zwaar het is voor de sector.’

Aanstaande donderdag wordt gestemd over de moties.

Foto: Timo Huijzenveld