Onder de naam Coronaproof lanceert Het Makersfonds een nieuwe, tijdelijke regeling voor theater- en dansmakers die in hun werk reflecteren op deze tijd. De toelage van maximaal 7500 euro per project is bedoeld voor voorstellingen of installaties die komend seizoen offline – op een podium of op locatie – gepresenteerd worden.

Met de Coronaproof-regeling wil het fonds kunstenaars stimuleren om te reageren op deze tijd en hun lockdown-experimenten uit te werken tot een voorstelling of installatie binnen de RIVM normen. De uitvoering van gehonoreerde plannen wordt inhoudelijk ondersteund door Het Huis Utrecht.

Het Makersfonds is een initiatief van Het Huis en ondersteunt jonge makers in hun ontwikkeling. Voor deze regeling zocht het fonds een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds en Provincie Utrecht. Zij ondersteunen het initiatief zodat aan minimaal vier aanvragers een bedrag van maximaal 7.500 euro kan worden toegekend. Ook particuliere donateurs worden door het Makersfonds uitgenodigd bij te dragen zodat meer kunstenaars in de provincie Utrecht gebruik kunnen maken van deze regeling.

Aanvragen kunnen tot 25 juni 2020 worden ingediend bij het Makersfonds.