De Utrechtse Spelen (DUS) heeft vanochtend te horen gekregen dat de rijkssubsidie van het ministerie van OCW wordt gehonoreerd. DUS is in de periode 2013-2016 aangewezen als middelgroot gezelschap en zal jaarlijks 1,5 miljoen euro rijkssubsidie ontvangen. De rijksaccountant heeft met de accountant van DUS het herziene activiteitenplan en de aangepaste begroting, die het gezelschap op 1 oktober heeft ingediend, doorgelicht en is tot een positieve beschikking gekomen.

Uit het herziene activiteitenplan blijkt dat artistiek leider Jos Thie niet langer actief zal zijn als regisseur bij DUS. Bovendien zal hij op 1 januari 2015 worden vervangen door een nieuwe artistiek leider. Tot die tijd blijft Thie verantwoordelijk voor het artistieke beleid. Hij gaat zich richten op het continueren en borgen van de artistieke kwaliteit die het gezelschap heeft opgebouwd en zal zijn ervaring doorgeven aan een nieuwe generatie theatermakers. DUS blijft in de toekomst de artistieke lijn doorvoeren die Thie met dramaturg en artistiek coördinator Corien Baart sinds 2010 heeft ingezet. Het aantal medewerkers in vaste dienst wordt van zeventien fte’s teruggebracht naar tien.

DUS zal geen grootschalige zomerproducties in de schouwburg en locatievoorstellingen in regie van Jos Thie meer maken. Dit is gezien de beschikbare budgetten niet langer mogelijk. Aan de eis tot een ingrijpende reorganisatie die de subsidiebeschikking stelt is al deels voldaan met het vertrek van Jelle Snijder als zakelijk leider en met het aftreden van de Raad van Toezicht.

Roel Freeke, directeur ad-interim, verklaart in een reactie erg verheugd te zijn met het nieuws. De toekenning van de rijkssubsidie is een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van DUS. De volgende stap is het verstrekken van een lening van acht ton door de gemeente Utrecht. Hier heeft de gemeente zich gisteren tijdens een commissievergadering over gebogen. De definitieve vaststelling wordt besproken in een vergadering op 8 november. Als de gemeente toestemt de lening te verstrekken kan de verkoop van De Paardenkathedraal aan het K.F. Hein Fonds doorgaan.