Na de Amsterdamse en Brabantse Cultuurlening is sinds 1 juni de derde regionale cultuurlening een feit: de Utrechtse Cultuurlening. Professionele kunstenaars, creatieven, culturele instellingen en ondernemingen in de creatieve industrie uit stad en provincie Utrecht kunnen tegen een rente van drie procent een bedrag tot maximaal twintigduizend euro lenen bij het K.F. Hein Fonds. 

De Utrechtse Cultuurlening is een initiatief van de provincie en gemeente Utrecht, het K.F. Hein Fonds en Cultuur-Ondernemen. In aanmerking komen individuele professionele kunstenaars en culturele instellingen en ondernemingen in de creatieve industrie, zolang zij woonachtig dan wel gevestigd zijn in de provincie Utrecht. Voor deze groep ondernemers waren tot op heden onvoldoende financieringsmogelijkheden beschikbaar. De lening dient ten goede te komen aan een investering die bijdraagt aan de Utrechtse cultuursector. 

In totaal is er vijfhonderdduizend euro beschikbaar. De provincie draagt driehonderdduizend euro bij, de gemeente tweehonderdduizend. De Utrechtse Cultuurlening is een revolverend fonds: de rente en de terugbetaling vloeien terug naar het fonds, zodat er nieuwe leningen kunnen worden verstrekt. Het K.F. Hein Fonds is eerste aanspreekpunt en verzorgt de inhoudelijke toetsing voor de lening, Cultuur-Ondernemen verzorgt het financiële traject en de beoordeling. 

Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op www.utrechtsecultuurlening.nl.