De Universiteit Utrecht start op 1 juli met een fellowship Mecenaatsstudies, dat geefgedrag aan kunst en cultuur in kaart gaat brengen. De parttime onderzoeksplek wordt bekleed door kunstwetenschapper Renée Steenbergen.

Steenbergen zal een spilfunctie gaan vervullen tussen de cultuursector en wetenschappelijk onderzoek naar mecenaat in verleden, heden en toekomst. Haar onderzoek richt zich op geefgedrag in de recessieperiode 2008-2013 in West-Europa. Ze promoveerde in 2002 op een onderzoek naar het belang van particuliere verzamelaars voor de moderne kunst in Nederland en publiceerde in 2008 de studie De Nieuwe Mecenas.

Steenbergen: ‘Onderzoek naar geefgedrag is urgent nu overheden bezuinigen op kunst en wetenschap. Het is niet vanzelfsprekend dat belasting betalende burgers een deel van de financiering overnemen. Zeker in een tijd van recessie vraagt dit om nieuwe strategieën.’

Het initiatief komt van de Stichting Geef om Cultuur, dat de kennis over mecenaat wil bevorderen. Op de langere termijn is het de bedoeling de onderzoeksplaats uit te bouwen tot een Kenniscentrum Mecenaatsstudies. Julienne Straatman, voorzitter van de Geef om Cultuur, hoopt dat dit onderzoek naar geven en geefgedrag direct ten goede komt aan de cultuur- en wetenschapssector.

De positie wordt gefinancierd met behulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds (hoofdbegunstiger) en de Kattendijke/Drucker Stichting en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (co-financiers).

Ook de Amsterdamse universiteiten Vrije Universiteit, Open Universiteit en Universiteit van Amsterdam waren in de race om het fellowship.

(Renée Steenbergen, foto: Jan van Esch)