Artiesten en musici kunnen tot 31 december 2013 gebruik blijven maken van hun uitzonderingspositie bij het aanvragen van een WW-uitkering. De regeling wordt zoals eerder aangekondigd afgeschaft, maar minister Asscher (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de culturele sector met een compensatieregeling meer tijd om zich hierop voor te bereiden. Voor de regeling wordt maximaal vijf miljoen euro uitgetrokken.

Onder druk van de Tweede Kamer stelt Asscher de afschaffing van de gunstige uitzonderingspositie uit van 1 juni naar eind 2013. In de tussentijd overlegt hij met de culturele sector over een alternatief. De sector is bereid na te denken over sectorale afspraken met betrekking tot de nieuwe situatie en gaat op zoek naar oplossingen. Volgens het kabinet is de uitzonderingspositie niet langer te rechtvaardigen, nu steeds meer groepen op de arbeidsmarkt met korte dienstverbanden of als zzp-er werken.

Musici en artiesten krijgen door twee uitzonderingen in de regels voor werkloosheid- en arbeidsongeschiktheiduitkeringen nu een hogere WW-uitkering dan anderen. De hoogte van de uitkering wordt berekend aan de hand van het gemiddeld verdiende loon, terwijl dit normaliter zeventig procent van het laatstverdiende loon is. Ook komen kunstenaars sneller dan andere groepen in aanmerking voor een WW- of WIA-uitkering, doordat dat zij in de 39 weken voordat ze werkloos werden minstens 16 weken moeten hebben gewerkt, in plaats van 26 uit 36 weken (de standaardeis).

(UWV hoofdkantoor Amsterdam, foto: Wim de Bruijn)