Roderic Evans-Knaup (Red Amsterdam) en Jan Paternotte (D66) van de gemeente Amsterdam hebben de Amsterdamse Kunstraad (AKr) gevraagd om zijn advies te actualiseren, nu bekend is geworden dat ruim twintig Amsterdamse instellingen geen rijkssubsidie krijgen. Dit nieuwe advies moet volgens hen voorkomen dat er een Kunstenplan wordt opgesteld zonder aanvullend onafhankelijk advies van de Kunstraad. De AKr heeft hierop echter besloten niet op voorhand een nieuw advies uit te brengen. 

Op 26 september zal de Amsterdamse wethouder voor Kunst en Cultuur Carolien Gehrels haar Kunstenplan presenteren. Hierna zal de gemeente Amsterdam de gezelschappen, waarbij sprake is van een ‘mismatch’ tussen aanvraag en realiteit, verzoeken om hun plannen te herzien en opnieuw een aanvraag in te dienen. Zij zijn immers zelf het beste in staat om te beslissen of en hoe ze verder gaan met minder financiële middelen en om eventueel de lobby met de gemeente aan te gaan, aldus de AKr. Op basis van deze aangepaste aanvragen zal de AKr een nieuw advies uitbrengen.

Het gaat hierbij om alle Amsterdamse instellingen die van het Fonds Podiumkunsten een negatief advies kregen (Caspar Rapak, De Nieuw Amsterdam, Maatschappij Discordia en Nieuw West) of een positief advies zonder budget (Carver, Edit Kaldor, ITs Festival, Likeminds, Nachtgasten, Nieuw Ensemble, Theater RAST, The Glasshouse en Het Toneel Speelt). De ingediende begrotingen sluiten niet langer aan bij de realiteit, doordat deze zijn gebaseerd op subsidie van zowel de gemeente als het Fonds Podiumkunsten.

Op 7 en 8 november worden de definitieve beslissingen over de toekenning van subsidie door de Gemeente Amsterdam bekendgemaakt. Dit is te vroeg om de aangepaste aanvragen mee te nemen. De AKr zal op zijn website het laatste nieuws hierover blijven geven.

Van de 24,5 miljoen die het Fonds Podiumkunsten over tachtig instellingen heeft verdeeld, gaat volgens berekening van de AKr ruim 11,7 miljoen naar Amsterdam. Van de 87 Amsterdamse aanvragers kunnen er slechts 39 op honorering rekenen. Zeventien instellingen die van de AKr in juni een positief advies ontvingen zijn door het Fonds afgewezen.

(Maatschappij Discordia, foto: Wouter van den Brink)