De komende twee weken openen 43 theaters hun deuren voor publiek met een negatief coronatestbewijs. De heropening is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar (snel)testinfrastructuur. Twaalf vragen over de pilot van ‘Testen voor Toegang’ bij theaters.

Hoe werkt het?
Als je een ticket hebt weten te bemachtigen voor een van de testvoorstellingen, moet je binnen veertig uur voorafgaand aan de voorstelling je laten testen bij een van de speciaal hierop toegeruste snelteststraten. Binnen een uur ontvang je per mail het testresultaat. Als dat negatief is, krijg je een unieke code waarmee je in de nieuwe CoronaCheck-app een QR-code kunt aanmaken. Die digitale code wordt vervolgens door het podium bij de ingang gescand met een tweede app, de CoronaCheck Scanner. Bij de deur moeten bezoekers ook een identiteitsbewijs tonen en een geldig toegangskaartje.

Welke voorstellingen zijn er te zien?
De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties maakte een programmaoverzicht van alle 43 deelnemende theaters en concertzalen. Bij de selectie is onder meer rekening gehouden met regionale en sectorale spreiding, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine instellingen. Een volledige lijst met alle deelnemende culturele locaties (inclusief poppodia, musea en monumenten) is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Hoe kom ik aan kaartjes?
De kaartverkoop loopt via de deelnemende podia, in de meeste gevallen via hun reguliere (online) kaartverkoopsysteem. Een aantal podia nodigt voor de pilot alleen specifieke doelgroepen of vaste klanten uit.

Welke maatregelen gelden binnenin de theaters?
Binnen gelden voor het grootste deel dezelfde maatregelen als afgelopen zomer, dus 1,5 meter afstand tot andere huishoudens (vanaf 13 jaar), mondmaskers bij verplaatsing (vanaf 13 jaar), handen desinfecteren bij binnenkomst en looproutes.

Hoeveel bezoekers zijn toegestaan per locatie?
Het aantal tickets is beperkt tot de 1,5 meter capaciteit van de theaterzalen. Het aantal varieert dus per locatie, van 36 in het Bijlmer Parktheater tot 600 bij Nationale Opera & Ballet.

Waarom deze pilot?
De pilot onderzoekt hoe met testbewijzen sectoren eerder en ruimer open kunnen. Onder meer de testlogistiek, infrastructuur, ICT en de testbereidheid worden deze maand bekeken. Eerder werd al in de zogenaamde fieldlabs beperkt ervaring opgedaan met testbewijzen. In die onderzoeksopzet lag de focus voornamelijk op het gedrag van mensen.

Hoe gaat het verder?
Lukken de pilots in april, komt er geen grote stijging van het aantal besmettingen en is er voldoende testcapaciteit beschikbaar? Dan komen er vanaf 1 mei 2021 meer evenementen met testbewijzen. De overheid werkt daarvoor aan de ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’, die in zou moeten gaan op 1 mei.

Waarom nu nog toegangstesten opzetten als straks iedereen gevaccineerd is?
De Taskforce culturele en creatieve sector hoopt dat met toegangstesten sneller meer mensen kunnen worden toegelaten bij culturele activiteiten dan de huidige routekaart voorschrijft en dat ook andere coronamaatregelen, zoals de anderhalvemeterregel, sneller losgelaten kunnen worden. Ook zou het systeem bij een opflakkering van het virus een nieuwe lockdown kunnen voorkomen.

De test

Waar kan ik me laten testen?
Testen kan alleen bij een teststraat van Stichting Open Nederland. Negatieve testresultaten van een GGD-testlocatie, een thuistest of een andere testlocatie zijn niet geldig in de pilot. Een testafspraak moet je per persoon maken via de website www.testenvoortoegang.nl.

Welke testen worden er gebruikt?
De teststraten van Stichting Open Nederland gebruiken door het RIVM gevalideerde sneltesten (via de neus), die worden afgenomen door gekwalificeerd zorgprofessional. Voor jongeren geldt een minder diepe neustest.

Zijn er uitzonderingen op de testverplichting? 
Testen is verplicht voor iedere bezoeker vanaf 12 jaar. Ook mensen die net corona hebben gehad of gevaccineerd zijn, moeten zich laten testen.

Wie betaalt de test?
Bezoekers betalen enkel voor de voorstelling. De rijksoverheid betaalt (voorlopig) de test.

Wat als ik positief test?
Bij een positieve testuitslag krijg je geen testbewijs en daarmee geen toegang tot de voorstelling. De testaanbieder meldt je uitslag bij de GGD, die je belt voor het bron- en contactonderzoek. Je hoeft zelf de GGD dus niet te bellen en geen aanvullende test te doen. Theaters betalen reeds gekochte toegangskaarten terug.

Foto: FRAMED van Conny Janssen Danst, Andreas Terlaak