De eenmalige injectie van twee miljoen euro, die het ministerie van OCW in 2016 vrijmaakt om de problemen op de arbeidsmarkt in de culturele sector aan te pakken, is ontoereikend. Dat schrijft Het Transitiebureau in een brief aan minister Bussemaker en de Raad voor Cultuur. De gesignaleerde problemen zijn immers niet incidenteel, en twee miljoen biedt geen structurele oplossing ‘om de problemen bij de wortel aan te pakken en daadwerkelijk iets te veranderen’. Het Transitiebureau pleit daarom voor de ontwikkeling van een duurzaam Fair Practice Label voor eerlijke arbeidsomstandigheden, naast de twee miljoen euro.

Het Fair Practice Label is vergelijkbaar met de Code Cultural Governance, waarin negen principes voor goed bestuur zijn opgenomen. Het veld zou gezamenlijk een aantal principes kunnen opstellen die ervoor pleiten dat cultuurwerkers eerlijk worden betaald en onder de juiste omstandigheden werken. In bestuursverslagen en subsidieaanvragen zouden instellingen zich moeten verantwoorden over de mate waarin ze voldoen aan deze principes.

In België is het gesprek over dit label al gaande, op initiatief van kunstenaarsbeweging State of the Arts (SOTA). Samen met SOTA, Platform BK en Koalition der Freie Szene organiseert Het Transitiebureau op 16 april een bijeenkomst over het Fair Practice Label tijdens IETM (Informal European Theatre Meeting) in de Stadsschouwburg Amsterdam, waarin wordt doorgepraat over dit voorstel.

De aanleiding voor de ontwikkeling van een Fair Practice Label vormt de Verkenning Arbeidsmarkt Culturele Sector uit januari, waarin de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur op verzoek van minister Bussemaker de gevolgen van de economische crisis en de cultuurbezuinigingen in 2012 in kaart brachten. Het rapport wees op een zeer zorgwekkende arbeidsmarktsituatie in de cultuursector.

Minister Bussemaker deelt deze zorgen en maakte twee miljoen euro vrij voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars, waarover de Raad voor Cultuur deze week zijn advies uitbracht. Op 19 april overlegt Bussemaker opnieuw met de SER en de Raad voor Cultuur en eind april presenteert ze haar reactie op de arbeidsmarktverkenning en het advies. Op 2 juni debatteert de Kamer over deze verkenning en de reactie van minister Bussemaker.

Foto: De Agenda XL, een initiatief van Het Transitiebureau