Het ensemble van Toneelgroep Amsterdam, aangevuld met Jude Law en Lars Eidinger, opende vandaag Re:Creating Europe. Het ‘forum voor Europese cultuur’ brengt van 1 t/m 3 juni kunstenaars en denkers naar Amsterdam, in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Ivo van Hove presenteerde een stemmige collage van politieke speeches uit de (recente) geschiedenis en de (toneel)literatuur.

Met script in de hand lazen de acteurs een scala van – elkaar regelmatig tegensprekende – teksten over Europa, macht en leiderschap. Verschillende fragmenten toonden hoe de visie van een verenigd Europa eerst geformuleerd werd door kunstenaars (Victor Hugo, gelezen door Gijs Scholten van Aschat) en daarna door politici (Jean Monnet, gelezen door Hugo Koolschijn). De toneelfragmenten waren een dwarsdoorsnede van Van Hove’s recente werk, van The Fountainhead en Maria Stuart tot Kings of War. Mooi was het beeld van Hans Kesting en de Berlijnse steracteur Lars Eidinger die om en om in Nederlands en Duits fragmenten speelden van Richard III – Eidinger speelt die rol op dit moment in de Schaubühne.

Ster van de avond was zonder meer Jude Law, die als een soort prelude op de voorstelling die hij volgend seizoen bij Toneelgroep Amsterdam gaat maken enkele fragmenten las van Churchill, John Donne en uit Henry V. Ook Eurosceptici kwamen aan het woord, zoals Marine Le Pen (gelezen door Chris Nietvelt) en Boris Johnson (Robert de Hoog). Een samenhangend idee over Europa was uit de voorstelling niet te destilleren, al lijkt het erop dat Van Hove in navolging van Ayn Rand gelooft dat alleen Grote Mannen (m/v) met grote ideeën beweging kunnen veroorzaken.

De opening werd afgesloten door speeches van Mathieu Segers en Marlene Dumas, die Europa kenschetsten als continent van respectievelijk melancholie en twijfel. De komende dagen staan er nog voorstellingen op het programma van Mugmetdegoudentand, Marjolijn van Heemstra en György Konrád en een tekstlezing van Molenbeek van Peter Verhelst.

foto: JP Ekker / Twitter