Toneelschuur Producties vraagt in de brandbrief ‘Doorstart of uitstel van executie?‘ om aandacht voor zijn financieel precaire situatie. Directeur Frans Lommerse stuurde de brief aan de gemeente Haarlem, het Fonds Podiumkunsten, de Raad voor Cultuur, woordvoerders van de Tweede Kamer en branche-organisaties, in aanloop naar de komende begrotingbehandeling van de gemeente Haarlem voor 2016 en de voorbereidingen voor het nieuwe kunstenplan 2017-2020.

De subsidie aan Toneelschuur Producties neemt jaarlijks af, de private fondsen hebben aangegeven minder te kunnen ondersteunen en de particuliere actie ‘Schuurend Hart’, die negentigduizend euro voor een periode van drie jaar opleverde, loopt eind 2015 af. Bovendien mag de subsidie van Fonds Podiumkusnten alleen worden besteed aan de rechtstreekse ontwikkeling van kunstenaars; de overhead van de productieafdeling (studiohuur en personeelssalarissen) mag hiervan niet worden betaald.

Sinds de rijkssubsidie in 2013 werd stopgezet, kreeg het productiehuis een extra bijdrage van de gemeente Haarlem, waarmee de overheadkosten gefinancierd werden. Omdat deze subsidie afloopt worden komend seizoen de bestemmingsreserves aangesproken.

Lommerse vraagt om een substantiële bijdrage van de Gemeente Haarlem voor het productiehuis. ‘Deze bijdrage kunnen wij weer inzetten om de andere overheden en fondsen van het belang van hun bijdragen te kunnen overtuigen.’ Ook doet hij in zijn brief een oproep om in de nieuwe kunstenplanperiode een klein aantal professionele productiehuizen in stand te houden: ‘Die moeten in staat worden geacht op excellent niveau een bijdrage te leveren aan de hele keten, waar een landelijke verantwoordelijkheid voor genomen zou moeten worden.’

Toneelschuur Producties is het oudste productiehuis van het land en heeft een eigen bestuur dat apart van theater de Toneelschuur functioneert. Op dit moment zijn de regisseurs Erik Whien, Paul Knieriem, Michiel de Regt en Joost van Hezik vast aan het huis verbonden. Ook werkt het productiehuis samen met Olivier Diepenhorst, Nina Spijkers, Daria Bukvic en Jan Hulst.

De Haarlemse cultuurwethouder Jack van der Hoek (D66) spreekt op 20 mei met minister Bussemaker (PvdA). ‘Wij delen de zorgen over de houding van het rijk’, zegt Van der Hoek in het Haarlems Dagblad. Hij zal met de minister bespreken wat Haarlem kan doen om cofinanciering door het rijk te realiseren. ‘En ik onderzoek hoe en of ik middelen in de eigen begroting kan vrijmaken.’