Toneelgroep Amsterdam staat voor de komende vier jaar 12 procent korting op de Rijkssubsidie te wachten (€ 370.000). Het gezelschap kan deze korting niet opvangen met efficiencymaatregelen, natuurlijk personeelsverloop en het niet-verlengen van tijdelijke aanstellingen. Daarom maakt TA in de volgende kunstenplanperiode vier producties minder: twee TA-2 producties en twee grote producties waarvan één met het voltallig ensemble.

Ondanks die korting heeft Toneelgroep Amsterdam een ambitieus beleidsplan ingediend. TA ontwikkelt zich de komende periode verder tot een instelling van wereldklasse die repertoiretheater als een onmisbaar onderdeel van de samenleving presenteert. Om het beleid van internationale excellentie te financieren, vindt TA toekenning van het extra budget ter hoogte van 10 procent van het normbedrag van 2,5 miljoen euro door OCW gerechtvaardigd.

TA gaat twee allianties aan. In De Alliantie wordt met het Holland Festival, Nederlands Theaterfestival, Stadsschouwburg, Frascati, Julidans en Likeminds zorg voor een internationale, diverse en interculturele kunst- en cultuurpraktijk in Amsterdam. Als hoeksteen van die alliantie neemt TA medeverantwoordelijkheid op zich voor de talentontwikkeling, productie, presentatie, educatie en marketing. Dit betekent een vernieuwde samenwerking met Frascati op het vlak van talentontwikkeling. De tweede alliantie wordt gesloten met Het Toneelhuis uit Antwerpen, dat geleid wordt door Guy Cassiers. De ensembles worden samengebracht en afwisselend geregisseerd door Cassiers en Van Hove.

Talentontwikkeling krijgt in de toekomst nog een extra dimensie. TA geeft drie nieuwe regisseurs (Eric de Vroedt, Thibaud Delpeut, Susanne Kennedy) de kans de grote zaal te bespelen, er wordt een nieuw TA-2-traject opgezet, met onder anderen Julie van den Berghe en Jacob Derwig, en het gezelschap verzorgt het backoffice van twee artistiek interessante gezelschappen. Deze worden straks naar verwachting door het Fonds Podiumkunsten gefinancierd en kunnen dankzij TA solide culturele ondernemers zijn.

Ondanks het besluit van de Rijksoverheid om de productiehuistaak af te stoten spreekt TA de behoefte uit om met Toneelschuur en Frascati – die volledig zijn ingericht op het presenteren en produceren van nieuw talent – de verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling te blijven dragen.

Om de band met het publiek te intensiveren speelt TA jaarlijks één grote publieksvoorstelling een maand lang in de schouwburg, en presenteert de schouwburg voorstellingen die Ivo van Hove in het buitenland maakt. Ook wordt één locatievoorstelling gemaakt in een wijk van Amsterdam waardoor het gezelschap ander publiek kan bereiken. Ook mag het publiek jaarlijks één voorstelling kiezen die het opnieuw wil zien. Komend seizoen is dat Romeinse tragedies.

Verder wordt de Europese samenwerking met de Münchner Kammerspiele, de Schaubühne Berlijn en het TR Warschau gecontinueerd. Het betreft hier uitwisseling van de leidende regisseurs Johan Simons, Thomas Ostermeier en Grzegorz Jarzyna en hun artistieke teams.

Het feit dat TA samen met de Stadsschouwburg lid wordt van het Prospero-netwerk bezegelt de  internationale werking. Dit is een samenwerkingsverband van zeven belangrijke Europese theaters. Medegefinancierd door de Europese Unie, produceren tien gezaghebbende regisseurs nieuw werk. TA creëert twee internationale producties, de Stadsschouwburg toont er zes.

Het partnerschap met Female Economy/ Adelheid Roosen wordt uitgebreid tot een gezamenlijke artistieke werking. Roosen is de gedroomde bruggenbouwer tussen de Westerse en Islamitische wereld. De door Roosen opgerichte Wijkjury wordt geadopteerd en uitgebouwd. TA wordt ook partner in De oversteek, een project waarin honderd mensen vanuit de wijken in een TA-voorstelling opduiken en meereizen om in elke stad als nomaden de schouwburgen letterlijk te bewonen. Roosen regisseert bovendien een grote amateurproductie.Nieuwe alliantiepartner is Stichting Thibaud Delpeut. Deze vestigt zich in Utrecht, verbindt zich aan de Stadsschouwburg Utrecht maar maakt locatievoorstellingen in verschillende wijken. De producties spelen daarna op zomerfestivals of in aangepaste zalen. De alliantie met Mightysociety houdt op, omdat artistiek leider Eric de Vroedt dit project stopt.

Nieuw is ook dat TA met Frascati en de Stadsschouwburg en tweeëntwintig middelbare scholen een intensievere lange termijn samenwerking aangaat vanuit de ambitie dat elke leerling (HAVO of VWO) minstens één keer een voorstelling van TA ziet. De Toneelmakerij is de partner in het voortraject.

Tot slot vermeldt de TA-aanvraag dat per 2013 de eigen inkomsten worden begroot op 37 procent als percentage van de structurele subsidies.

Ivo van Hove over het beleidsplan 2013-2016 van Toneelgroep Amsterdam