Tijdens het afsluitende feest van het ITs Festival in het Compagnietheater in Amsterdam zijn gisteravond zowel de Ton Lutz Prijs (voor regisseurs) als de Krisztina de Châtel Award (voor choreografen) niet uitgereikt. Beide jury’s misten consistentie, eigenzinnigheid en noodzaak bij de afstuderende theatermakers en uitten scherpe kritiek op de opleidingen, die te weinig zelfkritisch vermogen zouden aanleren.

De twee non-uitreikingen, aan het begin van de avond, leidden tot debat in de zaal, waarbij ook de Schaduwploeg werd aangevallen. De Schaduwploeg – een denktank van studenten van de verschillende theaterscholen die het ITs Festival wil hervormen – organiseerde dit jaar het eindfeest en de prijsuitreiking en stuurden alle jury’s vooraf een brief met de vraag om hun criteria expliciet te maken en de keuze voor de winnaar inhoudelijk te onderbouwen. Dit werd door een deel van de aanwezigen gezien als een aansporing aan de jury’s om zich extra kritisch op te stellen.

Op de vraag of de Ton Lutz jury ook geen belofte gezien had antwoordde jurylid Gerardjan Rijnders: ‘De prijs is niet voor een belofte.’ Theu Boermans, artistiek directeur van het festival, beloofde dat hij in september een avond organiseert om verder te discussiëren.

Na deze korte opvlamming van revolutionair elan werd het programma voortgezet met het uitreiken van de Parade Parel (Dorien van Gent mag met haar voorstelling Brieven aan Wolf op de Parade spelen); Het Debuut (La Isla Bonita van Milou van Duijnhoven, Luit Bakker, Mirthe Labree, Lisa Schamlé en Aukje Schaafsma gaat op tournee met Via Rudolphi); de NORMA Dance Award (Sonia Zwolska is de meest veelbelovende danser); de Ro Theater Award (Hart klopt hard van Glenn Markesteijn is de beste nieuwe toneeltekst); en de publieksprijs van internationale kunststudentenorganisatie INSTED (wederom voor Dorien van Gent met Brieven aan Wolf).

Ten slotte was er nog een nieuwe prijs, die in de plaats komt van de gestopte Kemn-A-Ward: de ITs Acteursprijs. Oprichters, juryleden en afschaffers Naomi Velissariou en Willem de Wolf hielden een pleidooi voor de ‘Twilight Zone’, de plek van het onaffe, het onbenoemde, waar uiteindelijk de kunst ontstaat. Ze gaven zeven afstuderende uitvoerend kunstenaars een eervolle vermelding (mimers Mees Borgman en Felix Schellekens, toneelspelers Linda Zijl, Ruta van Hoof en Isabelle Houdtzagers en performers Lisa Schamlé en Milou van Duijnhoven) en de opdracht om volgend jaar op het ITs hun opvolgers te kiezen. Bovendien krijgen ze geld om het komend jaar een internationaal kunstfestival te bezoeken.