De berichten dat de onderhandelingen tussen het Nederlands Dans Theater en de gemeente Den Haag over de tijdelijke huisvesting van het dansgezelschap tot een oplossing hebben geleid, blijken voorbarig te zijn. Het NDT ontkent wat de Volkskrant en NRC Handelsblad er het afgelopen weekend over naar buiten brachten. 

Uit de brief die de wethouders Stadsontwikkeling en Cultuur, Marnix Norder en Marjolein de Jong, op 9 december stuurden aan de Haagse gemeenteraad valt op te maken dat er een oplossing is gevonden voor de tijdelijke huisvesting van het NDT tijdens de bouw van het Spuiforum. De foyer, zaal en een van de studio’s van het Lucent Danstheater zullen worden gesloopt, maar met het behoud van de theatertoren en het podium krijgt het NDT in het Lucent Danstheater voldoende ruimte om voorstellingen te maken en af te monteren. De voorstellingen worden daarna gedanst in het nog te bouwen Zuiderstrandtheater. Het NDT ziet de beschreven oplossing echter als een van de mogelijke opties en niet als de definitieve overeenstemming met de gemeente.

De brief van de wethouders wordt door Joris Wijsmuller, voorzitter van de Haagse Stadspartij, betiteld als ‘bluf’. Al voor de zomer heeft het NDT aangegeven een verhuizing naar het Norfolkterrein onacceptabel te vinden. Volgens Wijsmuller zijn de wethouders in hun hoop op de realisatie van het Zuiderstrandtheater voorbarig geweest in hun brief naar de gemeenteraad. Naast de onterechte uitspraak over de uitkomst van de onderhandelingen, zijn de wethouders volgens Wijsmuller ook nalatig geweest in hun presentatie van de begroting voor deze oplossing. Wijsmuller wijst erop dat de bekleding van de theatertorens van het verbouwde Lucent Danstheater en het nieuwe Zuiderstrandtheater nog niet is opgenomen in de berekeningen. Dit zou een verschil maken van honderdduizenden euro’s op de begroting. De brief van de wethouders zal in de raadsvergadering van 8 januari 2014 nader worden besproken.

Volgens Wijsmuller en zijn Haagse Stadspartij zou de beste oplossing eruit kunnen bestaan dat de tijdelijke huisvesting van het NDT en het Residentie Orkest (RO) van elkaar worden gescheiden. Zonder de wens van een theatertoren van het NDT zou het RO veel flexibeler zijn in het vinden van een tijdelijke concertzaal in Den Haag. Bovendien zou het NDT dan tot de ingebruikneming van het Spuiforum in het Lucent Danstheater kunnen blijven. Op deze manier bespaart de gemeente op de bouw van een tijdelijk theater en zijn het NDT en het RO beter af, meent Wijsmuller.

Over de termijn waarop de gemeente en het NDT hun onderhandelingen hopen te hebben afgerond,  durfde geen van beide partijen een uitspraak te doen.

Foto: Artists impression Spuiforum, Den Haag