Het maatschappelijk draagvlak voor kunst en theater neemt niet af, het neemt alleen maar toe. ‘Het ging nog nooit zo goed met de publieke belangstelling voor theater. En we hebben het dan niet over de populaire genres. Nee, we hebben het over toneel.’

Dat zei dramaturg Tobias Kokkelmans op 11 september jl. in een emotionele lezing over het Nederlandse theaterbeleid tijdens het programma Kunstbeleid over de Grens, een onderdeel van Nieuwe Grond op het Nederlands Theater Festival.

Hij noemde zijn voordracht De aristocratisering van onze infrastructuur, waarmee hij doelt op de vorming van een steeds kleiner en machtiger wordend centrum van enkele topinstellingen in de gehele infrastructuur, vanuit de gedachte dat hier behoefte aan is vanwege het afnemende draagvlak. ‘Waarom is hier zo weinig weerstand tegen?’ vroeg hij de aanwezigen. ‘Want de zogenaamde afnemende interesse in theater is een mythe, een schrikbeeld en een onjuiste legitimatie van de aristocratisering van ons veld.’

Hij toonde aan dat de bezoekersaantallen nog altijd toenemen, maar dat de beoefening van kunst (door amateurs) wel minder wordt. Tezamen vormen deze cijfers de participatie-index, die door de samenvoeging van deze twee componenten een daling vertoont. Ook liet hij een schrikbarende groei aan vastgoed zien: in 2001 waren er 222 theaterzalen en tien jaar later waren dat er 270. Hierdoor worden de zalen leger en lijkt het bezoek afgenomen, maar dat is een onjuiste aanname.

‘Wat opvalt is dat de geweldige democratiseringsgolf van het theater sinds het einde van de jaren ‘60 geen versnippering en afkalving tot gevolg had. Integendeel. Dus laat je niet bang maken. Omarm de diversiteit. En de negatieve beeldvorming rondom kunst in het publieke debat? Juist. Dat is beeldvorming. Framing. Niet meer. En niet minder. Geframed en net zo vaak herhaald tot mensen het gaan geloven. De oplossing daarvoor is simpel. Keihard tegenframen:

het

draagvlak

neemt

toe’

De volledige lezing vindt u hier: De aristocratisering van onze infrastructuur.

Foto: Eduard Lampe